Odgovornost več oseb za isto škodo, porazdelitev odgovornosti, soprispevek oškodovanca, deljena in solidarna odgovornost

VSRS Sklep II Ips 95/2021,z dne 01. 12. 2021:

Pravica do izjave v postopku in neustavna ureditev 148. čl. ZDavP-2

 

Odločba Ustavnega sodišča RS opr. št. U-I-517/18-10, z dne 9. 6. 2022

Evidenčni stavek:

Izpodbijana ureditev, s tem ko omogoča izdajo sklepa o izvršbi zoper poroka, ne da bi obenem iz nje, drugih določb Zakona o davčnem postopku ali Zakona o splošnem upravnem postopku izhajalo, da ima porok pravico do izjave bodisi pred izdajo sklepa o izvršbi bodisi po njej, pod pogojem, da o tako podani izjavi odloči že organ prve stopnje, posega v pravico iz 22. člena Ustave.

Odložitvena začasna odredba, FURS-ov sklep o davčni izvršbi, težko popravljiva škoda

Sodišče:
Vrhovno sodišče

Oddelek:
Upravni oddelek

ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2022:I.UP.109.2022

Evidenčna številka:
VS00057486

Datum odločbe:
08.06.2022

Opravilna številka II.stopnje:
UPRS Sklep I U 498/2022

Datum odločbe II.stopnje:
28.04.2022

Senat:
dr. Erik Kerševan (preds.), Marko Prijatelj (poroč.), Nataša Smrekar

Področje:
DAVKI - UPRAVNI SPOR

Vprašanje višine oškodovančevega soprispevka, ker je vede prisedel k pijanemu voznik

Sodišče:
Vrhovno sodišče

Oddelek:
Civilno-gospodarski oddelek, civilni senat

ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2022:II.IPS.50.2021

Evidenčna številka:
VS00055642

Datum odločbe:
20.04.2022

Opravilna številka II.stopnje:
VSL Sodba II Cp 269/2020

Datum odločbe II.stopnje:
29.05.2020

Senat:
Karmen Iglič Stroligo (preds.), Tomaž Pavčnik (poroč.), dr. Ana Božič Penko, dr. Mateja Končina Peternel, Jan Zobec

Dedna nevrednost, opustitev potrebne pomoči in ugotovitev dedne nevrednosti, hude posledice

Vrhovno sodišče

Oddelek:
Civilno-gospodarski oddelek, civilni senat

ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2022:II.IPS.75.2020

Evidenčna številka:
VS00055636

Datum odločbe:
16.02.2022

Opravilna številka II.stopnje:
VSL Sodba II Cp 1356/2019

Jedro

Pages

Subscribe to Odvetnik Jurij Kutnjak RSS