Ustavno sodišče razveljavilo del ZDR glede vročanja odpovedi po pošti

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-200/15, Up-936/15 z dne 16. 3. 2017

Ljubljana, 28. marca (STA) - Ustavno sodišče je razveljavilo Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v delu, ki opredeljuje vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti. Določbe namreč ne zagotavljajo, da bo delavec z odpovedjo dejansko seznanjen in bo lahko pravočasno vložil tožbo, zaradi česar je lahko kršena njegova pravica do sodnega varstva.

Ustavno sodišče razveljavilo del ZDR glede vročanja odpovedi po pošti

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-200/15, Up-936/15 z dne 16. 3. 2017

Ljubljana, 28. marca (STA) - Ustavno sodišče je razveljavilo Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v delu, ki opredeljuje vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti. Določbe namreč ne zagotavljajo, da bo delavec z odpovedjo dejansko seznanjen in bo lahko pravočasno vložil tožbo, zaradi česar je lahko kršena njegova pravica do sodnega varstva.

Pravni interes - enkrat tako, drugič drugače

Pravica do pritožbe je temeljna pravica posameznika, ki, izhajajoč iz načela zakonitosti (2. člen Ustave Republike Slovenije (URS)) in načela enakega varstva pravic (22. člen), karakterizira pravno državo. Zagotavlja jo 25. člen Ustave. Po tej določbi je vsakomur dana možnost, da izpodbija posamične akte vseh organov, ne glede na to, ali je akt zakonit ali ne. Pogoj je le, da se s posamičnim aktom odloča o pravici, dolžnosti in pravnem interesu posameznika ali pravne osebe oziroma o pravnem razmerju.

Sodišče za zlorabo instituta elektronske izvršbe prisodilo večletni zaporni kazni

Ljubljana, 22. marca (STA) - Okrožno sodišče v Ljubljani je v petek obsodilo Gregorja Jezo in Barbaro Podlogar, ki sta bila obtožena zaradi zlorabe instituta elektronske izvršbe. Jezi so izrekli zaporno kazen v višini treh let in 10 mesecev, Barbari Podlogar pa kazen treh let in štirih mesecev zapora, so sporočili iz specializiranega državnega tožilstva.

Omejitve stečajne mase v postopku osebnega stečaja

Zadnja novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G) je prinesla nekaj novosti tudi na področju osebnega stečaja. V tem prispevku se omejujemo na spremenjeno določbo tretjega odstavka 389. člena ZFPPIPP in druga pravila, ki urejajo omejitve obsega premoženja, ki spada v stečajno maso.

Stečajna masa

Pages


Fatal error: Class 'FormBuilderFormBase' not found in /home/kutnjak/domains/odvetnik-kutnjak.si/public_html/modules/form_builder/form_builder.module on line 424