Ustavno sodišče

Subscribe to Ustavno sodišče feed
Ustavno sodišče Republike Slovenije - Novice
Updated: 34 min 32 sec ago

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-757/19 z dne 20. 2. 2020

Fri, 04/03/2020 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnice zoper sodbo Vrhovnega sodišča o zavrnitvi njene tožbe zoper odločbo Sodnega sveta, s katero je ta predlagal Državnemu zboru v imenovanje drugega kandidata na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču.

Rok za vložitev ustavne pritožbe

Mon, 03/30/2020 - 01:00
 V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 36/2020 z dne 28. 3. 2020, je bil objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki v tretjem odstavku 3. člena kot enega izmed ukrepov v sodnih zadevah določa, da rok za vložitev ustavne pritožbe ne teče.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-529/19 z dne 5. 3. 2020

Wed, 03/25/2020 - 00:00
Zoper pritožnika teče kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po tretjem v zvezi s prvim odstavkom 175. člena Kazenskega zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17 – KZ-1). Pritožnik je vložil ustavno pritožbo zoper pravnomočen sklep, s katerim mu je sodišče iz razloga ponovitvene nevarnosti pripor podaljšalo še za dva meseca.

Nujno obvestilo

Mon, 03/16/2020 - 00:00
Zaradi zmanjševanja možnosti razširjanja novega koronavirusa Covid-19 do preklica na Ustavnem sodišču ni uradnih ur za stranke, prav tako ni mogoče osebno vlaganje vlog.

Hvala za razumevanje, Ustavno sodišče RS

Zadržanje izvrševanja Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (U-I-4/20)

Tue, 03/10/2020 - 00:00
Številka: U-I-4/20-19
Datum: 5. 3. 2020

SKLEP  
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Banke Slovenije, na seji 5. marca 2020
sklenilo:

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-984/19 z dne 13. 2. 2020

Thu, 02/27/2020 - 00:00
Sodišče je zoper pritožnika odredilo pripor iz razloga ponovitvene nevarnosti. Zoper sklep o odreditvi pripora je pritožnik vložil pritožbo in zahtevo za varstvo zakonitosti. Obe sta bili zavrnjeni. Pritožnik je v ustavni pritožbi zatrjeval, da se pritožbeno sodišče in Vrhovno sodišče nista opredelili do njegovih očitkov, ki so se nanašali na obstoj ponovitvene nevarnosti. Sodišči naj med drugim ne bi odgovorili na pritožnikove navedbe, da je bil pripor odrejen šele eno leto po domnevni storitvi kaznivega dejanja in da je policija v tem obdobju izvajala prikrite preiskovalne ukrepe, a ni ugotovila ničesar sumljivega, kar bi se nanašalo na pritožnika.

Delovno srečanje sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice dr. Marka Bošnjaka s sodniki ter svetovalkami in svetovalci Ustavnega sodišča

Wed, 02/26/2020 - 00:00
Na povabilo predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Rajka Kneza je v sredo, 26. februarja 2020, na delovni obisk v Slovenijo prišel sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice dr. Marko Bošnjak.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-171/17 z dne 6. 2. 2020

Mon, 02/17/2020 - 00:00

Ustavno sodišče je na podlagi zahteve Vrhovnega sodišča odločalo o ustavnosti 47. člena Zakona o urejanju trga dela. Izpodbijana določba je urejala postopek izbora delodajalcev, ki bodo vključeni v izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja. O izbiri delodajalcev odloča Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Delodajalce, katerih ponudba ni sprejeta, je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje obvestil z dopisom. Zoper odločitev je možen upravni spor.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1178/18 z dne 12. 12. 2019

Mon, 01/20/2020 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnika, vloženi zoper pravnomočen sklep sodišča, da se mu zaradi kverulantske paranoje delno odvzema poslovna sposobnost, in sicer za nastopanje v sodnih in upravnih postopkih v okviru pravosodnih organov Republike Slovenije.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1178/18 z dne 12. 12. 2020

Mon, 01/20/2020 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnika, vloženi zoper pravnomočen sklep sodišča, da se mu zaradi kverulantske paranoje delno odvzema poslovna sposobnost, in sicer za nastopanje v sodnih in upravnih postopkih v okviru pravosodnih organov Republike Slovenije.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-366/16 z dne 5. 12. 2019

Fri, 01/10/2020 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi časopisne hiše zoper sodbo Vrhovnega sodišča v delu, v katerem ji je bilo naloženo plačilo denarne odškodnine v višini 10.000,00 EUR zaradi okrnitve ugleda in dobrega imena tožnice – politične stranke. Nosilno stališče Vrhovnega sodišča je bilo, da svoboda novinarskega izražanja ne more ščititi tudi zavestno neresničnih trditev o dejstvih, ki posegajo v ugled kake osebe, čeravno je okrnjen ugled politične stranke in so meje svobode izražanja v tovrstnih razpravah široke.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-229/17, U-I-37/17 z dne 21. 11. 2019

Tue, 01/07/2020 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi prosilca za mednarodno zaščito, vloženi zoper sodbo Vrhovnega sodišča, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča. S slednjo je Upravno sodišče zavrnilo pritožnikovo tožbo zoper odločbo MNZ o zavrnitvi prošnje za priznanje mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji.

Slavnostna seja Ustavnega sodišča ob dnevu ustavnosti

Thu, 12/19/2019 - 00:00
Ustavno sodišče Republike Slovenije je s posebno slovesnostjo počastilo dan ustavnosti, ki ga vsako leto praznujemo v spomin na sprejetje Ustave Republike Slovenije dne 23. decembra 1991.

Slavnostna seja ob dnevu ustavnosti

Mon, 12/16/2019 - 00:00
Ustavno sodišče bo tudi letos s posebno slovesnostjo počastilo dan ustavnosti, ki ga praznujemo v spomin na sprejetje Ustave Republike Slovenije dne 23. decembra 1991.