Ustavno sodišče

Subscribe to Ustavno sodišče feed
Ustavno sodišče Republike Slovenije - Novice
Updated: 2 hours 8 min ago

Odločitev Ustavnega sodišča v zadevi U-I-32/15

Thu, 12/13/2018 - 00:00
Številka: U-I-32/15-65
Datum: 26. 11. 2018


Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) izdaja Ustavno sodišče naslednje

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-114/16, Up-535/16 z dne 22. 11. 2018

Mon, 12/10/2018 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper pritožnika odredilo začasno zavarovanje premoženja na podlagi 20. in 21. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI). Ugovor pritožnika zoper sklep je bil zavrnjen kot neutemeljen, Višje sodišče v Kopru pa je zavrnilo pritožnikovo pritožbo zoper sklep o zavrnitvi ugovora.

Ustna razglasitev odločitve Ustavnega sodišča v zadevi št. U-I-32/15

Fri, 12/07/2018 - 00:00
Ustavno sodišče Republike Slovenije bo na podlagi 54. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) ustno razglasilo odločitev v postopku za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 7., 42., 43., 44., 90., 91., 92. in 93. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo).

Ustna razglasitev odločitve Ustavnega sodišča v zadevi št. U-I-32/15

Fri, 12/07/2018 - 00:00
Ustavno sodišče Republike Slovenije bo na podlagi 54. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) ustno razglasilo odločitev v postopku za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 7., 42., 43., 44., 90., 91., 92. in 93. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo).

Odločba Ustavnega sodišča Up-9/16 z dne 15. 11. 2018

Wed, 11/28/2018 - 00:00
Ustavno sodišče je zavrnilo ustavno pritožbo pritožnice, ki je izgubila pravdo na ugotovitev nedopustnosti izvršbe na delež stanovanja, ki sta jo sprožila zakonca (kupca stanovanja), ki sta v izvršbi podala ugovor tretjega zoper izvršbo pritožnice  na to stanovanje, zaradi poplačila dolga tretje osebe, ki je bila v zemljiški knjigi še vknjižena kot lastnik stanovanja, čeprav ga je že prodala.

Uradni obisk delegacije Ustavnega sodišča Republike Avstrije pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije

Mon, 11/05/2018 - 00:00
Na povabilo predsednice Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Jadranke Sovdat je v ponedeljek, 5. novembra 2018, na tridnevni uradni obisk dopotovala delegacija Ustavnega sodišča Republike Avstrije, ki jo vodi predsednica Ustavnega sodišča Republike Avstrije, dr. Brigitte Bierlein. 

Uradni obisk delegacije Ustavnega sodišča Republike Avstrije pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije

Mon, 11/05/2018 - 00:00
Na povabilo predsednice Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Jadranke Sovdat je v ponedeljek, 5. novembra 2018, na tridnevni uradni obisk dopotovala delegacija Ustavnega sodišča Republike Avstrije, ki jo vodi predsednica Ustavnega sodišča Republike Avstrije, dr. Brigitte Bierlein.
 

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-793/15 z dne 10. 10. 2018

Mon, 11/05/2018 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnika zoper odločitvi Višjega in Vrhovnega sodišča, da mora plačati 500 EUR denarne kazni, ker je sodišču poslal elektronsko sporočilo, v katerem naj bi žalil razpravljajočo sodnico in s tem načel ugled in avtoriteto sodstva.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-793/15 z dne 10. 10. 2018

Sun, 11/04/2018 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnika zoper odločitvi Višjega in Vrhovnega sodišča, da mora plačati 500 EUR denarne kazni, ker je sodišču poslal elektronsko sporočilo, v katerem naj bi žalil razpravljajočo sodnico in s tem načel ugled in avtoriteto sodstva.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-849/14 z dne 27. 9. 2018

Thu, 10/18/2018 - 01:00
Ustavno sodišče je obravnavalo spor med pritožnicami, solastnicami zemljišč, in nasprotno stranko, pravno naslednico Združenega podjetja za distribucijo električne energije Slovenije, ki je na nepremičninah pritožnic oziroma njihovih pravnih prednikov v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zgradilo daljnovod in dva srednjenapetostna kablovoda. Pritožnice so v prvi pravdi zahtevale od nasprotne stranke plačilo odškodnine zaradi protipravnega ravnanja, ker naj ne bi izpeljala razlastitvenega postopka oziroma postopka za omejitev lastninske pravice ter jim izplačala ustrezne odmene. Tožbeni zahtevek pritožnic je bil pravnomočno zavrnjen na podlagi ocene o zastaranju odškodninske terjatve.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-616/15 z dne 20. 9. 2018

Tue, 10/16/2018 - 01:00
Pritožnica je z ustavno pritožbo izpodbijala pravnomočno sodbo, s katero je bila spoznana za krivo storitve kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe, ker je zlonamerno onemogočala, da bi se uresničila izvršljiva odločba glede stikov med mladoletno hčerko in njenim očetom.

Uradni obisk delegacije Ustavnega sodišča Republike Slovenije pri Ustavnem sodišču Republike Latvije

Thu, 10/04/2018 - 01:00
Na povabilo predsednice Ustavnega sodišča Republike Latvije prof. dr. Inete Ziemele je bila od 3. do 5. oktobra 2018 na uradnem obisku pri Ustavnem sodišču Republike Latvije delegacija Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki jo je vodila predsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Jadranka Sovdat. V delegaciji so bili tudi sodniki dr. Špelca Mežnar, prof. dr. Matej Accetto in dr. Rajko Knez ter generalni sekretar dr. Sebastian Nerad.