Cene in pogoji poslovanja

Odvetniška tarifa

Svoje storitve običajno zaračunavamo v skladu z Odvetniško tarifo, za vprašanja, ki jih ta tarifa ne ureja, pa uporabljamo Neobvezujoče smernice Odvetniške zbornice Slovenije. Navedena dokumenta se uporabljata tudi v primeru, ko način plačila ni posebej dogovorjen.

Plačilo po uspehu

Če se tako posebej dogovorimo, svoje storitve zaračunavamo "po uspehu". To pomeni, da prejmemo plačilo zgolj v primeru, da smo v postopku uspešni. V bolj tveganih postopkih se s tem izognete možnosti, da bi ostali praznih rok, hkrati pa bi morali plačati še naše storitve, vendar je v primeru uspeha naše plačilo praviloma višje, kot bi bilo po odvetniški tarifi. V tem premeru gre za podoben model poslovanja, kot ga poznajo razne "odškodninske družbe".

Drugi načini plačila

Zaračunavanje po odvetniški tarifi in "po uspehu" seveda nista edina možna načina. Lahko se dogovorimo, da se zaračunavanje vrši na podlagi porabljenega časa, po posamezni vlogi ali po pavšalu. Tudi v teh primerih pa je potreben poseben dogovor.

Prvi obisk

Rezervirajte si termin za prvi obisk na 00386 2 25 23 780. Dobili boste koristne informacije, kaj je v vaši zadevi potrebno storiti ter korektno oceno stroškov, ki bodo pri tem nastali, zato vam svetujemo, da nas pokličete in si zagotovite svoj termin (stroški prvega sestanka se obračunajo v skladu s določili Odvetniške tarife in znašajo 70,00 EUR z 22% DDV na odvetniške storitve).

Brezplačna pravna pomoč in druge ugodnosti

Ste vedeli, da ste morda upravičeni do brezplačne pravne pomoči (t.j. pod pogojem, da izpolnjujete pogoje po določilih Zakona o brezplačni pravni pomoči in da vam jo odobri prisojno okrožno sodišče, služba za brezplačno pravno pomoč) in da bo v primeru uspeha na sodišču vaše stroške krila nasprotna stranka ter da v delovnopravnih sporih delodajalcu niste dolžni povrniti stroškov tudi v primeru neuspeha? Prebrskajte naše nasvete ter se poučite tudi o drugih ugodnostih, ki jih lahko izkoristite.