Delokrog

Odvetniška pisarna Kutnjak deluje na različnih pravnih področjih, kot so obligacijsko pravo, stvarno pravo, gospodarsko pravo, dedno pravo, delovno pravo, družinsko pravo, izvršilno pravo, kazensko pravo, prekrškovno pravo, upravno pravo, ustavno pravo, mednarodno pravo idr.

Za lažjo predstavo o našem delu, smo pripravil kratko predstavitev vsebinskih sklopov, skupaj s tipičnimi primeri in informacijami, katere storitve vam lahko v okviru teh sklopov nudi odvetnik. Če še vedno ne boste vedeli, ali vam lahko pomagamo, pa nam brez odlašanja pošljite vprašanje preko elektronske pošte ali spletnega obrazca.

Če vas kateri izmed sklopov zanima še posebej, kliknite na njegov naslov in povezava vas bo vodila do odgovorov na pogosta vprašanja iz tega področja, drugih nasvetov ter obrazcev in drugih dokumentov.

Odškodnine

Tipični primeri:
- odškodnine zaradi prometne nesreče;
- odškodnine zaradi nesreče pri delu;
- odškodnine zaradi poškodbe v stavbah drugih oseb;
- odškodnine zaradi napada živali;

Odvetnik si bo v teh primerih najprej prizadeval, da se spor razreši sporazumno. Pri tem bo praviloma uspešen, saj z angažiranjem odvetnika nasprotni stranki jasno pokažete, da svoje pravice jemljete resno in da ste jih pripravljeni uveljavljati tudi pred sodiščem. Če do sporazumne rešitve spora vendarle ne pride, vas bo odvetnik zastopal v pravdnem postopku in vam pripravil vse potrebne dokumente (tožbo, pritožbo, dopolnilne vloge ipd.)

Pogodbe

Tipični primeri:
- priprava pogodb v zvezi z nepremičninami (prodaja nepremičnine, ustanovitev služnosti ipd.)
- priprava pogodb v zvezi s poslovanjem (priprava pogodb z dobavitelji, podizvajalci, sporazumov o varovanju tajnosti).

Kljub temu, da ste s svojimi poslovnimi partnerji, strankami ali kupci v dobrih odnosih, jim je smiselno predlagati, naj vaše pogodbe pripravi strokovnjak. V kolikor se bodo odnosi tekom časa poslabšali, vam lahko slabo urejena pogodbena razmerja povzročijo številne in visoke stroške. Takšnim težavam se najbolje izognete tako, da že od vsega začetka poskrbite, da so vaši interesi pravilno pogodbeno varovani. Če pa kljub temu želite vaše pogodbe sestavljati sami, vam priporočamo, da prebrskate našo stran datoteke, na kateri se nahajajo nekateri vzorci pogodb.

Stvarno pravo

Tipični primeri:
- motenje posesti (sem sodi tudi pretiran hrup, smrad in ostale imisije, ki jih povzročajo sosedje)
- odvzem lastninske pravice (kraja, zatajitev ipd);

Delovno pravo

Tipični primeri:
- odpoved pogodbe o zaposlitvi;
- neizplačilo plače, regresa, nadur, bolniškega nadomestila ipd;
- nadlegovanje in diskriminacija na delovnem mestu;
- priprava pogodb o zaposlitvi;
- zaposlovanje za določen čas, ko so izpolnjeni pogoji za zaposlitev za nedoločen čas;
- sklepanje avtorskih pogodb namesto pogodb o zaposlitvi;

Pri vseh težavah v okviru delovnega prava je potrebno, da jih pričnete reševati pravočasno, saj na področju delovnega prava veljajo številni kratki roki, zamuda teh rokov pa mnogokrat pomeni, da svoje pravice izgubite v celoti. Tudi če nameravate svoje težave z delodajalcem ali zaposlenimi reševati sami, pa vam priporočamo, da se s strokovnjakom posvetujete glede tega, katera dejanja morate izvršiti za uspešno uveljavljanje vaših pravic.

Družinsko pravo

Tipični primeri:
- razveza zakonske zveze (ločitev);
- delitev skupnega premoženja;
- vzgoja in varstvo otrok;
- stiki z otroci;
- preživnina;

Vsi zgoraj našteti problemi so za ljudi izrazito stresni. Odločitev sodišč v teh primerih lahko trajno zaznamujejo vaše življenje tako s premoženjskega vidika, še bolj pa z vidika odnosa v vašimi otroki. Ne pomišljajte in si zagotovite zastopanje odvetnika, ki vas bo zaščitil tudi pred nizkotnimi napadi druge strani, zaradi katerih stranke, ki svoje pravice uveljavljajo same, mnogokrat ne zdržijo psihičnih pritiskov.

Dedno pravo

Tipični primeri;
- izpodbijanje oporoke;
- uveljavljanje nujnega deleža;

Gospodarsko pravo

Tipični primeri:
- priprava akta o ustanovitvi, družbenih pogodb, statusnih preoblikovanj ipd.
- priprava pogodb v zvezi s poslovanjem (priprava pogodb z dobavitelji, podizvajalci, sporazumov o varovanju tajnosti).

Kazensko pravo

V kazenskem pravu je strokovno usposobljen zagovornik potreben predvsem zaradi intenzivnosti posledic, ki jih ima obsodilna sodba. Kljub temu veliko ljudi v postopku ne najame odvetnika, saj menijo, da bodo sami uspešno nastopali pred sodiščem. Res je, da je nekaj ljudi tako tudi uspešnih, vendar v večini primerov temu, žal, ni tako. Ti ljudje se na odvetnika obrnejo šele v pritožbenem postopku, vendar pa je takrat škoda lahko že nepopravljiva. Pravice, ki bi jih bilo mogoče uveljavljati že v postopku pred prvostopenjskim sodiščem, pred pritožbenim sodiščem praviloma ni več mogoče uveljavljati. Podobno velja tudi glede nekaterih postopkovnih kršitev, ki jih zagreši sodišče in ki jih je potrebno izpodbijati že pred izdajo sodbe. Tudi teh kršitev v postopku pred drugo stopnjo ni mogoče več uveljavljati. Le ustrezno strokovno usposobljen odvetnik, ki dobro pozna zakonodajo in vas zastopa že od pričetka postopka, je lahko zagotovilo, da ne boste obsojeni zgolj zaradi lastnih napak.

Prekrški

Kadar boste dobili globo za nepravilno parkiranje, seveda ne boste najeli odvetnika, saj so stroški za njegovo zastopanje bistveno višji, kot morebitna korist, ki jo boste od tega imeli, razen če ste popolnoma prepričani v vaš prav. Vendar pa so globe za prekrške praviloma bistveno višje in lahko pomenijo velik poseg poseg v vaše premoženje. Dodatna težava pri prekrških je tudi ta, da policija ali redarstvo deluje tako, kot da morajo napolniti normo in velikokrat ne želijo poslušati vaših argumentov, četudi so utemeljeni.

Odvetniška pisarna Kutnjak | Odvetnik | Cankarjeva ulica 16 | 2000 Maribor

Error

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kutnjak/public_html/includes/common.inc:2754) in drupal_send_headers() (line 1232 of /home/kutnjak/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 8 attempt to write a readonly database: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?); Array ( [0] => 0 [1] => cron [2] => Attempting to re-run cron while it is already running. [3] => a:0:{} [4] => 4 [5] => [6] => http://odvetnik-kutnjak.si/delokrog [7] => [8] => 3.235.40.122 [9] => 1685715520 ) in dblog_watchdog() (line 160 of /home/kutnjak/public_html/modules/dblog/dblog.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 8 attempt to write a readonly database: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 8248638586479fa40e55110.59764921 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/kutnjak/public_html/includes/lock.inc).