Zakonitost hišne preiskave - neposredna zaznava policistov, VSK Sklep II Kp 17143/2019

Evidenčna številka:
VSK00030573

Datum odločbe:
16.01.2020

Senat, sodnik posameznik:
Vitomir Bohinec (preds.), Mara Bristow (poroč.), Aleš Arh

Področje:
KAZENSKO PROCESNO PRAVO

Institut:
konoplja - zavrnitev predloga strank za izločitev nedovoljenih dokazov - zakonitost hišne preiskave - neposredna zaznava policistov

Jedro

Ne drži pritožbena trditev, da so policisti, potem ko so našli 10 sadik konoplje, utemeljeno sumili, da obtoženec na terasi goji še več konoplje, saj bi v tem primeru državnega tožilca obvestili tudi o tem sumu, pa so ga le o najdenih 10 sadikah konoplje, kot je pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje. Glede na navedeno ugotovitev zaseg preostalih 25 sadik konoplje, ki so se nahajale v plastičnih lončkih in jih je policist, ko se je ozrl na drugo stran terase, lahko videl, ne da bi teraso preiskal, ne predstavlja dela hišne preiskave terase stanovanja, kar bi terjalo sodno odredbo, kot to zmotno meni pritožnik.

Izrek

I. Pritožba se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

 

1. Okrožno sodišče v Kopru je z izpodbijanim sklepom zavrnilo predlog zagovornika obtoženega Borisa Perca za izločitev dokazov.

2. Zoper sklep se pritožuje zagovornik obtoženega Borisa Perca, zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja ter kršitve 36. člena Ustave RS in 8. člena EKČP, torej iz pritožbenih razlogov po 3. alineji prvega odstavka 370. člena ZKP in zaradi kršitve 36. člena Ustave RS in 8. člena EKČP. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi ter zadevo vrne v ponovno odločanje sodišču prve stopnje, oziroma podrejeno, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni tako, da iz spisa izloči dokaze, kot to izhaja iz predloga pritožnika za izločitev dokazov.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Obtoženčev zagovornik trdi, da je sodišče prve stopnje neutemeljeno zavrnilo predlog obrambe za izločitev dokazov: 25 sadik konoplje, ki so jih policisti dne 2. 7. 2018 zasegli na levi strani terase obtoženčevega stanovanja, potrdila o zasegu predmetov na list. št. 6 glede zasega 25 sadik konoplje, poročila o kriminalistično tehničnih ugotovitvah na list. št. 11 glede zasega 25 sadik konoplje in vseh dokazov, pridobljenih na podlagi dne 2. 7. 2018 opravljenega zasega 25 sadik konoplje. V obravnavanem primeru so policisti pri opravljanju nalog iz 53. člena ZNPPol, povezanih s preprečitvijo obtoženčevega samomora, zakonito vstopili v obtoženčevo stanovanje oziroma teraso stanovanja. Tam so policisti sprva naključno našli in zasegli 10 sadik konoplje. S tem pa so utemeljili sum, da obtoženec na terasi goji še več konoplje, zaradi česar bi morali za nadaljnji pregled obtoženčeve terase, v sklopu katerega je bilo najdenih še 25 manjših sadik konoplje, skladno z določbami 214. in 215. člena ZKP in 36. člena Ustave RS ter 8. člena EKČP, pridobiti odredbo preiskovalnega sodnika za opravo hišne preiskave, česar pa policisti niso storili. Osredotočenost in obstoj utemeljenega suma glede gojenja prepovedane droge konoplje z najdbo 10 sadik konoplje izhaja iz uradnega zaznamka o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah kaznivega dejanja, ki ga je policist B. Š. sestavil dne 8. 1. 2019, poleg tega pa tudi iz uradnega zaznamka o posvetu z okrožnim državnim tožilcem z dne 2. 7. 2018 in pravnega pouka obtožencu kot osumljencu. Zato je zmotna ugotovitev sodišča prve stopnje, da policisti po zasegu 10 sadik konoplje niso utemeljeno sumili, da obtoženec na terasi goji še več konoplje. Zmotni se nadalje izkažejo razlogi izpodbijanega sklepa, da je bil zaseg 25 sadik konoplje zakonit, ker so policisti 25 sadik konoplje našli na terasi obtoženčevega stanovanja in pri tem stanovanja naj ne bi preiskovali. Varstvo nedotakljivosti stanovanja iz 36. člena Ustave RS se namreč nanaša tako na stanovanje, kot na prostore, ki so s stanovanjem povezani. Takšen prostor je tudi terasa obtoženčevega stanovanja, saj je nanjo mogoče dostopati le skozi stanovanje. Zmoten pa je tudi zaključek sodišča prve stopnje, da ogled leve strani terase, ki so ga policisti opravili po zasegu 10 sadik konoplje, ne predstavlja preiskave obtoženčeve terase. Pregled levega dela terase, ki so ga policisti opravili po najdbi in zasegu 10 sadik konoplje, in v sklopu katerega je bilo naknadno najdenih in zaseženih 25 sadik konoplje, je glede na vse zgoraj navedeno bil del opravljene hišne preiskave obtoženčevega stanovanja oziroma terase stanovanja, ki so jo policisti opravili brez ustrezne odredbe preiskovalnega sodnika.

5. Pritožbeno sodišče se s pritožnikom ne strinja in pritrjuje sodišču prve stopnje, ki je zavrnilo predlog obrambe za izločitev dokazov ter svojo presojo tudi razumno in prepričljivo obrazložilo, navedenemu ni kaj dodati. V obravnavanem primeru so policisti pri opravljanju nalog iz 53. člena ZNPPol, povezanih s preprečitvijo obtoženčevega samomora, zakonito vstopili v stanovanje in v zvezi s tem z obtožencem opravili razgovor. V tem času je policist B. Š. na terasi stanovanja opazil 10 posajenih sadik, za katere je posumil, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zaradi obstoja razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, so bili obtožencu dani pravni pouki za osumljenca, ki jih je podpisal (list. št. 5). O najdenih 10 sadikah je bil obveščen državni tožilec, ki je dal policiji usmeritev, da se zadeva obravnava kot prekršek. Ko je v nadaljevanju policist požel 10 sadik (visokih od 5 do 120 cm), je na levi strani terase zagledal še 25 manjših sadik (visokih od 5 do 30 cm), posajenih v plastične lončke, ki so bile v nadaljevanju prav tako požete in zasežene. Ne drži pritožbena trditev, da so policisti, potem ko so našli 10 sadik konoplje, utemeljeno sumili, da obtoženec na terasi goji še več konoplje, saj bi v tem primeru državnega tožilca obvestili tudi o tem sumu, pa so ga le o najdenih 10 sadikah konoplje, kot je pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje. Glede na navedeno ugotovitev zaseg preostalih 25 sadik konoplje, ki so se nahajale v plastičnih lončkih in jih je policist, ko se je ozrl na drugo stran terase, lahko videl, ne da bi teraso preiskal, ne predstavlja dela hišne preiskave terase stanovanja, kar bi terjalo sodno odredbo, kot to zmotno meni pritožnik.

6. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi tretjega odstavka 402. člena ZKP pritožbo obtoženčevega zagovornika kot neutemeljeno zavrnilo.

Zveza:
 

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe

Zakon o nalogah in pooblastilih policije - ZNPPol - člen 53.
Zakon o kazenskem postopku (1994) - ZKP - člen 214, 215.