Začetek veljave nove odvetniške tarife!

V Uradnem listu RS, z dne 09. 01. 2015, je bila objavljena Odvetniška tarifa sprejeta na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije 23.9.2014. Odvetniška tarifa začne veljati naslednji dan po objavi.

Ministrstvo za pravosodje je Tarifo, kljub številnim zahtevam zbornice za posredovanje v objavo Uradnemu listu RS, poslalo v objavo šele 5.1.2015.

Z dnem uveljavitve Odvetniške tarife pa stopi v veljavo tudi 1. člen Zakona o dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-D, UL RS št. 97/2014 z dne 30.12.2014), po katerem je odvetnik, ki je postavljen po uradni dolžnosti, in odvetnik, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči, upravičen do plačila za svoje delo v višini polovice zneska, ki bi mu pripadal po odvetniški tarifi. ZOdv-D je sicer začel veljati 31.12.2014.