Dogovor, ki ga niso sklenili vsi dediči, ne predstavlja sporazuma o dedovanju

VSL sklep I Cp 2724/2015, z 25. 11. 2015

Dogovor, ki ga niso sklenili vsi dediči, ne predstavlja sporazuma o dedovanju v smislu tretjega odstavka 214. člena ZD, ki ga zapuščinsko sodišče vnese v sklep o dedovanju.

Obrazložitev

Neveljavnost dednega dogovora, izpodbijanje v pravdnem in zapuščinskem postopku

VSC Sklep Cp 269/2017, z 01. 06. 2017

Dedni dogovor je sporazum med dediči, ki ima učinke sodne poravnave. Po določbi 392. člena ZPP je mogoče sodno poravnavo izpodbijati s tožbo na razveljavitev sodne poravnave, tožbo pa je mogoče vložiti zaradi zmote, sile ali zvijače.

S pritožbo pa je mogoče izpodbijati sklep o dedovanju, ki temelji na dednem dogovoru, le s trditvami, da sporazuma, oziroma dednega dogovora, niso sklenili vsi dediči, ali pa, da je v sklep o dedovanju sporazum netočno povzet.

Obrazložitev

Dediči lahko s pritožbo izpodbijajo sklep o dedovanju, ne pa dednega dogovor

VSM sklep I Cp 1316/2016, z 20. 01. 2017

Dediči lahko s pritožbo izpodbijajo sklep o dedovanju, ne pa dednega dogovora.

Obrazložitev

Pozneje najdena zapuščina

VSM sklep I Cp 1418/2006, z 22. 08. 2006

Erbrecht in Slowenien

Das slowenische Erbrecht sieht vor, dass der Nachlass eines verstorbenen Erblassers zum Zeitpunkt des Erbfalls umgehend in den Besitz der Erben übergeht. In Artikel 123 des slowenischen Erbrechts ist festgelegt, dass dieser Übergang mit dem Tod des Erblassers automatisch erfolgt. Gleiches gilt auch, wenn der Erblasser für tot erklärt wird. In Slowenien kann die Annahme der Erbschaft zwar nicht an bestimmte Bedingungen geknüpft werden, doch im Gegenzug steht es den Erben frei, die Erbschaft auszuschlagen.

Pages