Preklic darilne pogodbe zaradi hude nehvaležnosti

Višje sodišče v Ljubljani, VSL sklep III Cp 1243/2009, z dne 27.05.2009

Uveljavitev pravice na skupnem premoženju po pravmomočnosti sklepa o dedovanju

Premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze, je njuno skupno premoženje (drugi odstavek 51. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). To pomeni, da lahko v konkretnem primeru tudi tožnica, ki je sodelovala v zapuščinskem postopku, po pravnomočnosti sklepa o dedovanju uveljavlja svojo lastninsko pravico na delu premoženja, ki je formalno pripadal zapustniku, dejansko pa ni spadal v zapuščino, torej na delu, ki ji pripada na skupnem premoženju.

Izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja le za določene kategorije motornih vozil

V praksi se pojavljajo težave, kadar storilec v primeru vložitve predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja priloži zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po določbah Zakona o voznikih (ZVoz-1), iz katerega izhaja, da je storilec telesno in duševno zmožen za voznika motornih vozil kategorij AM, B, B1 in G, pri čemer pa je trajno ali začasno telesno in duševno nezmožen za voznika motornega vozila kategorije C.

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Primer dejanskega stanja v postopku o prekršku

IZ PRAKSE: Veljavnost in konvalidacija ustne darilne pogodbe pri prometu z nepremičninami

Vrhovno sodišče R Slovenije: sodba in sklep opr. št. II Ips 53/2010, z dne 18. 10. 2012

JEDRO:
Prepustitev posesti na podarjeni nepremičnini, način njenega izvajanja in druge okoliščine utemeljujejo sklep, da je bila darilna pogodba v konkretnem primeru pretežno realizirana, zato je kljub pomanjkljivi obliki veljavna in za darovalkino pravno naslednico zavezujoča.

Ustna darilna pogodba

Ustna in dejansko realizirana darilna pogodba je kljub pomanjkljivi obliki veljavna in zavezujoča tako, da mora darovalec omogočiti pridobitev lastninske pravice z izstavitvijo zemljiškoknjižnega dovolila.

Pages

Odvetnik Jurij Kutnjak | Odvetniška pisarna | Cankarjeva ulica 16, 2000 Maribor

Error

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kutnjak/public_html/includes/common.inc:2754) in drupal_send_headers() (line 1232 of /home/kutnjak/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 8 attempt to write a readonly database: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?); Array ( [0] => 0 [1] => cron [2] => Attempting to re-run cron while it is already running. [3] => a:0:{} [4] => 4 [5] => [6] => http://odvetnik-kutnjak.si/node?page=1 [7] => [8] => 3.235.40.122 [9] => 1685715301 ) in dblog_watchdog() (line 160 of /home/kutnjak/public_html/modules/dblog/dblog.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 8 attempt to write a readonly database: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 10496136236479f965502104.52433029 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/kutnjak/public_html/includes/lock.inc).