Sodniško društvo: Cerarjeve izjave ogrožajo obstoj pravne države

Ljubljana, 20. marca (STA) - Slovensko sodniško društvo ostro obsoja Cerarjeve izjave, v katerih je izrazil dvom v postopek, v katerem je vrhovno sodišče razveljavilo referendum o zakonu o drugem tiru. Prepričani so namreč, da kažejo nespoštovanje pravne države, zaradi česar so zaskrbljeni, saj takšno dejanje visokega politika in profesorja prava ogroža obstoj pravne države.

Dokazovanje vzročne zveze pri odškodninski odgovornosti z izvedencem

VSL sodba I Cp 2919/2016, 15.03.2017

Tožnica ni uspela dokazati, da je toženka trčila v vozilo oškodovanke s tako hitrostjo, ki bi lahko povzročila nihajne poškodbe vratne hrbtenice, kot sta jih opisovali oškodovanki.

Iz sodbe in sklepa VSL opr. št. II Cp 1862/2013z 10. 04. 2014

Prehuda zmaga?

Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-64/14 z dne 12. oktobra 2017 odločilo, da sta 152. in 156.a člen Zakona o graditvi objektov neustavna, in zakonodajalcu naložilo, da neustavnost odpravi v enem letu. Odločitev izhaja iz primera rušenja edinega doma pripadniku romske manjšine iz nelegalnega romskega naselja Dobruška vas 35 v Škocjanu, v katerem je v subsidiarnem upravnem sporu zaradi kršitev človekovih pravic Upravno sodišče RS z zahtevo za presojo ustavnosti k odločanju pritegnilo Ustavno sodišče RS.

Sodno pisanje je vročeno, ko naslovnik pisanje dejansko prejme in ne zadošča, da se z obstojem pisanja zgolj seznani.

Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom I Ip 2149/2017, z dne 23.8.2017 (http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111412660&database[IESP]=IESP&_su...) ugotavljalo standarde, ki jih določa 139. člen Zakona o pravdnem postopku (ZPP) glede vročanja, in odločilo, da je sodno pisanje vročeno, ko naslovnik pisanje dejansko prejme in ne zadošča, da se z obstojem pisanja zgolj seznani.

Pages