Vknjižba skupne lastnine dedičev po nedoločenih deležih, delitev zapuščine, sklep o dedovanju

VSL sklep I Cp 2386/2013, z 09. 10. 2013

Sodišče prve stopnje je pravilno odredilo vknjižbo skupne lastnine dedičev po nedoločenih deležih. Drugačna odločitev, da vsak izmed dedičev postane solastnik nepremičnin, ki sodijo v zapuščino, predstavlja že delitev dediščine, kar pa ni stvar zapuščinskega postopka, razen če se dediči o tem sporazumejo.

Obrazložitev

Dogovor, ki ga niso sklenili vsi dediči, ne predstavlja sporazuma o dedovanju

VSL sklep I Cp 2724/2015, z 25. 11. 2015

Dogovor, ki ga niso sklenili vsi dediči, ne predstavlja sporazuma o dedovanju v smislu tretjega odstavka 214. člena ZD, ki ga zapuščinsko sodišče vnese v sklep o dedovanju.

Obrazložitev

Neveljavnost dednega dogovora, izpodbijanje v pravdnem in zapuščinskem postopku

VSC Sklep Cp 269/2017, z 01. 06. 2017

Dedni dogovor je sporazum med dediči, ki ima učinke sodne poravnave. Po določbi 392. člena ZPP je mogoče sodno poravnavo izpodbijati s tožbo na razveljavitev sodne poravnave, tožbo pa je mogoče vložiti zaradi zmote, sile ali zvijače.

S pritožbo pa je mogoče izpodbijati sklep o dedovanju, ki temelji na dednem dogovoru, le s trditvami, da sporazuma, oziroma dednega dogovora, niso sklenili vsi dediči, ali pa, da je v sklep o dedovanju sporazum netočno povzet.

Obrazložitev

Dediči lahko s pritožbo izpodbijajo sklep o dedovanju, ne pa dednega dogovor

VSM sklep I Cp 1316/2016, z 20. 01. 2017

Dediči lahko s pritožbo izpodbijajo sklep o dedovanju, ne pa dednega dogovora.

Obrazložitev

Pozneje najdena zapuščina

VSM sklep I Cp 1418/2006, z 22. 08. 2006

Pages