Sodno pisanje je vročeno, ko naslovnik pisanje dejansko prejme in ne zadošča, da se z obstojem pisanja zgolj seznani.

Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom I Ip 2149/2017, z dne 23.8.2017 (http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111412660&database[IESP]=IESP&_su...) ugotavljalo standarde, ki jih določa 139. člen Zakona o pravdnem postopku (ZPP) glede vročanja, in odločilo, da je sodno pisanje vročeno, ko naslovnik pisanje dejansko prejme in ne zadošča, da se z obstojem pisanja zgolj seznani.

Napoved tožbe pred Sodiščem EU

Postopki na podlagi 259. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ko ena država članica EU toži drugo na Sodišču EU, so zelo redki. Le eden doslej je bil uspešen za tožečo članico. Posebne statistike o trajanju postopkov ni. V zadnjem primeru tožbe Madžarske proti Slovaški je ta trajal približno 27 mesecev, so pojasnili na Sodišču EU.

Slovenija namerava na Sodišču EU tožiti Hrvaško zaradi nespoštovanja arbitražne odločbe o meji med državama. Danes je o tem seznanila Evropsko komisijo, kar mora storiti v skladu z 259. členom, ki je podlaga za takšno ukrepanje.

Nadomestni zapor - nova oblika izvršitve neplačane in neizterljive globe

Uklonilnega zapora, ukinjenega z odločbo Ustavnega sodišča RS, kot sredstva prisile k plačilu globe ne moremo primerjati z uvedbo novega instituta nadomestnega zapora v prekrškovnem postopku, saj je slednji oblika izvršitve neplačane in neizterljive globe. Nadaljnja pomembna značilnost je tudi v tem, da obveznost plačila globe s prestanim nadomestnim zaporom ugasne, medtem ko je bil storilec po prestanem uklonilnem zaporu še zmeraj dolžan plačati globo in je uklonilni zapor torej ni nadomestil.

Ein digitalisierter Zivilprozess ist möglich – wer umdenkt, gewinnt (Zivilprozess 4.0)

Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) wird Post und Fax ersetzen. Doch reicht das für einen modernen, digitalisierten Zivilprozess? Nein. Was sich die Praxis noch alles vorstellen kann (und mancherorts schon läuft), zeigte das DAV-Forum „Zivilprozess digital“ am 8. November 2017 in Berlin.

Omejitev izvršb na nepremičnine

Z novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je zakonodajalec skušal poskrbeti za varstvo dolžnika pri izvršbi nepremičnin in premičnin, saj naj bi preprečil t.i. socialne izvršbe na nepremičnine, katerih temeljna značilnost je, da je dolg nizek in tako njegovo poplačilo s strani dolžnika realno oziroma obvladljivo.

Pages