Ustavno sodišče - odprava omejitve odloga izvršbe pri izpraznitvi in izročitvi nepremičnine, ki je dolžnikov dom

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-171/16, Up-793/16 z dne 11. 7. 2019 (https://www.us-rs.si/aktualno/novice/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-17116-up-79316-z-dne-11-7-2019/) odpravilo omejitev odloga izvršbe doma zaradi posebno upravičenih razlogov. Ustavno sodišče je razveljavilo drugi odstavek 71. člena zakona o izvršbi in zavarovanju, v kolikor se uporablja v primerih, ko gre za izvršbo za izpraznitev in izročitev nepremičnine, ki je dolžnikov dom.

Europäisches Nachlasszeugnis

Was ist ein Europäisches Nachlasszeugnis?

Darilo dediču - darila dana osebam, ki niso zakoniti dediči - smrt zakonitega dediča pred zapustnikom - smrt obdarjenca pred darovalcem

VSRS Sodba II Ips 230/2017
ECLI:SI:VSRS:2018:II.IPS.230.2017

Jedro

Razlaga besedila 28. člena ZD, za katero se zavzema tožnica, torej da bi bila dedinja ali obdarjenka (toženka) prvotnega obdarjenca, ki je umrl pred zapustnico, zavezanka za vrnitev daril zaradi prikrajšanja nujnega deleža, nasprotuje ustavni pravici do zasebne lastnine in dedovanja (33. člen Ustave) ter tudi 1. členu prvega protokola k EKČP.

Pogodba o preužitku je odplačna in tvegana (aleatorna) pogodba, zaradi česar že po naravi stvari ni mogoče opraviti ex post facto analize in obračuna vrednosti opravljenih prevzemnikovih storitev

VSRS Sodba II Ips 324/2016
ECLI:SI:VSRS:2017:II.IPS.324.2016

Jedro

Pogodba o preužitku je odplačna in tvegana (aleatorna) pogodba, zaradi česar že po naravi stvari ni mogoče opraviti ex post facto analize in obračuna vrednosti opravljenih prevzemnikovih storitev.

Kadar oporočitelj ne določi substituta dediča, v oporoki določeni dedič pa umre pred oporočitejem, pride do zakonitega dedovanja

VSRS Sklep II Ips 301/2017
ECLI:SI:VSRS:2018:II.IPS.301.2017

Jedro

Že zakonska sistematika kaže, da je vstopna pravica institut zakonitega dedovanja. Kadar oporočitelj ne določi substituta dediča, v oporoki določeni dedič pa umre pred oporočitejem, pride do zakonitega dedovanja.

Pages