Dvig denarja z računa pokojnika in kaznivo dejanje goljufije (garantna dolžnost, goljufiv namen)

VSL Sodba VII Kp 27735/2016, z dne 10. 12. 2019

Institut:
goljufija - opis kaznivega dejanja - zakonski znaki goljufije - goljufiv namen - garantna dolžnost - krivdno ravnanje (opustitev) - zapuščinski postopek - dedni dogovor - kazenska sankcija - pogojna obsodba - posebni pogoj

Jedro

Sodnik kot korektor tožilčevih postopkovnih napak?

Zagotovitev poštenega sojenja v kazenskih postopkih predstavlja dolžnost sodišč, izhajajočo iz temeljne listine Združenih narodov - Splošne deklaracije človekovih pravic, ki je v tesni povezavi z domnevo nedolžnosti. Premoč organiziranega državnega aparata nad posameznikom, ki postane predmet njenega interesa, je nesorazmerna; brez udejanjenja zgornjih zagotovil bi bila pravna država a priori ogrožena. Zagotoviti najvišji možni obseg pravnega varstva osebi, ki se znajde pod očitkom, zaradi katerega lahko izgubi prostost, predstavlja civilizacijsko zavezo.

Je treba spremeniti zakonsko definicijo posilstva?

Že več kot leto dni lahko spremljamo pozive k spremembi zakonske definicije posilstva. O njih mediji redno poročajo. V ospredju pozivov so skrajno leve politične stranke in nekatere nevladne organizacije. Videti je, da je njihov cilj uvedba neke oblike t. i. modela privolitve, "po katerem je kazniv vsak spolni odnos brez privolitve druge strani".

Kazenski zakonik (KZ-1) v 170. členu definira kaznivo dejanje posilstva:

Dejansko stanje oz. dejanska vprašanja v kazenskem postopku so, v večini konkretnih primerov, precej bolj pomembna kot pravna vprašanja II.

Sodba Kp 4/2006, dne 17.07.2006, objavljena na http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/visja_sodisca/26110/

Področje: KAZENSKO PROCESNO PRAVO

Institut:zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - dokazovanje – izvedenstvo – nedovoljeni dokazi – poligraf – privilegij zoper samoobtožbo - izvajanje dokazov – zavrnitev dokaznega predloga – dokazna ocena – posredni dokazi

Dejansko stanje oz. dejanska vprašanja v kazenskem postopku so, v večini konkretnih primerov, precej bolj pomembna kot pravna vprašanja I.

VSRS Sodba I Ips 53384/2014, z dne 18. 10. 2018, objavljena na http://www.sodisce.si/vsrs/odlocitve/2015081111423193/

Pages