Kaznivo dejanje poslovne goljufije, preslepitveni namen!

VSRS Sodba I Ips 47130/2015

Naročilo storitev oziroma dogovor za posel sta samo potrebna, ne pa hkrati tudi že zadostna pogoja za uresničitev zakonskega znaka preslepitve. Preslepitev se namreč kaže v vedenju storilca, da kljub danim obljubam, do izpolnitve obveznosti ne bo prišlo. To je tisti element (differentia specifica), ki glede na dane okoliščine primera spremeni naravo dolžnikovih ravnanj, in jih jasno in določno razmeji od enostavne (civilnopravne) neizpolnitve obveznosti.

Izročitev dela zapuščine, dediščinska tožba, zastaranje, začetek teka zastaralnega roka, ugovor zastaranja, prekluzija, pritožbena obravnava, dokazovanje, pravni interes, poštenost dediča

VSRS Sodba in sklep II Ips 202/2016

Nagibi, ki niso del podlage, na veljavnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju ne vplivajo.

VSRS Sodba II Ips 88/2018:

Huda nehvaležnost kot razlog za preklic darilne pogodbe

Spor, za katerega ni kriv izključno obdarovanec, ter njegova posledična uporaba tako civilnih kot kazenskih pravnih sredstev za razrešitev in preprečitev stopnjevanja spora ne predstavljata že sama po sebi hude nehvaležnosti, ki bi lahko vodila do preklica darilne pogodbe.

Nujni delež v primeru odplačne in aleatorne pogodbe

Obligacijski zakonik (OZ) v 50. členu določa, da navidezna pogodba nima učinka med pogodbenima strankama, če pa prikriva kakšno drugo pogodbo, velja ta druga, če so izpolnjeni pogoji za njeno pravno veljavnost. Enako je določal 66. člen prej veljavnega Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), ki ga je sodišče uporabilo v zadevi II Ips 1239/2008.

Pages