Občasne blokade transakcijskega računa kažejo le na začasne težave v poslovanju in ne trajnejše nelikvidnosti ter s tem dolžnikove insolventnosti.

Tožeča stranka je s tožbo izpodbijala pravno dejanje stečajnega dolžnika in zahtevala povračilo denarnega zneska 10.000 EUR. Izpodbojno dejanje naj bi predstavljalo plačilo na podlagi pogodbe o odstopu terjatve, sklenjeno med pravdnima strankama in tretjo pravno osebo, ki je kot dolžnica tožeče stranke (cedenta) v korist tožene stranke (cesionarja) izvršila sporno nakazilo.

No Written Agreement? No Problem, Says NY Court

Vir:Jonathan Cooper, Employment Litigation and School Negligence Lawyer, If you take an unreasonable position and refuse to pay for services that were rendered, you should be prepared to have a court rule against you.

And that's exactly what happened in John Anthony Rubino & Co. CPA v. Schwartz (a trial court decision that previously appeared on the pages of the New York Law Journal, and which was later affirmed on appeal).

No Written Agreement? No Problem, Says NY Court

Vir:Jonathan Cooper, Employment Litigation and School Negligence Lawyer, If you take an unreasonable position and refuse to pay for services that were rendered, you should be prepared to have a court rule against you.

And that's exactly what happened in John Anthony Rubino & Co. CPA v. Schwartz (a trial court decision that previously appeared on the pages of the New York Law Journal, and which was later affirmed on appeal).

Legal Skills New Office in South Africa and Bangkok

LEGAL SKILLS International Business Lawyers EEIG 09.2015 - New Office in South Africa 01.2016 - New Office in Bangkok

Legal Skills New Office in Malaysia

LEGAL SKILLS International Business Lawyers EEIG 01.2016 - New Office in Kuala Lumpur, Malaysia - www.legalskills.net - LS ASIA with offices in Bangkok, Manila, Ho Chi Minh City, Hanoi and Kuala Lumpur.

Pages