Neveljavnost dednega dogovora, izpodbijanje v pravdnem in zapuščinskem postopku

VSC Sklep Cp 269/2017, z 01. 06. 2017

Dedni dogovor je sporazum med dediči, ki ima učinke sodne poravnave. Po določbi 392. člena ZPP je mogoče sodno poravnavo izpodbijati s tožbo na razveljavitev sodne poravnave, tožbo pa je mogoče vložiti zaradi zmote, sile ali zvijače.

S pritožbo pa je mogoče izpodbijati sklep o dedovanju, ki temelji na dednem dogovoru, le s trditvami, da sporazuma, oziroma dednega dogovora, niso sklenili vsi dediči, ali pa, da je v sklep o dedovanju sporazum netočno povzet.

Obrazložitev

Dediči lahko s pritožbo izpodbijajo sklep o dedovanju, ne pa dednega dogovor

VSM sklep I Cp 1316/2016, z 20. 01. 2017

Dediči lahko s pritožbo izpodbijajo sklep o dedovanju, ne pa dednega dogovora.

Obrazložitev

Pozneje najdena zapuščina

VSM sklep I Cp 1418/2006, z 22. 08. 2006

Erbrecht in Slowenien

Das slowenische Erbrecht sieht vor, dass der Nachlass eines verstorbenen Erblassers zum Zeitpunkt des Erbfalls umgehend in den Besitz der Erben übergeht. In Artikel 123 des slowenischen Erbrechts ist festgelegt, dass dieser Übergang mit dem Tod des Erblassers automatisch erfolgt. Gleiches gilt auch, wenn der Erblasser für tot erklärt wird. In Slowenien kann die Annahme der Erbschaft zwar nicht an bestimmte Bedingungen geknüpft werden, doch im Gegenzug steht es den Erben frei, die Erbschaft auszuschlagen.

Kaznivo dejanje poslovne goljufije, preslepitveni namen!

VSRS Sodba I Ips 47130/2015

Naročilo storitev oziroma dogovor za posel sta samo potrebna, ne pa hkrati tudi že zadostna pogoja za uresničitev zakonskega znaka preslepitve. Preslepitev se namreč kaže v vedenju storilca, da kljub danim obljubam, do izpolnitve obveznosti ne bo prišlo. To je tisti element (differentia specifica), ki glede na dane okoliščine primera spremeni naravo dolžnikovih ravnanj, in jih jasno in določno razmeji od enostavne (civilnopravne) neizpolnitve obveznosti.

Pages