Nekaj utrinkov o pomenu dokaznega prava

Avtormag. Martin Jančar, Okrožno sodišče v Ljubljani, kazenski oddelek

Objavljeno dne 19.02.2020 na https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/257844.

Odškodninska odgovornost šole in učitelja

V sodni praksi je zaslediti več odškodninskih tožb staršev, ki tožijo šolo zaradi škode, ki so jo utrpeli njihovi otroci v šoli. Učiteljem pogosto očitajo opustitev dolžnega ravnanja in posledično odgovornost za nastalo škodo zaradi pomanjkljivega nadzorstva učiteljev (pretežno pri športni vzgoji, vendar tudi drugje, na primer pri podaljšanem bivanju, na ekskurzijah itd.).

Ničnost oporoke (zapisane v šali)

VSRS Sodba II Ips 261/2016, z dne 25. 05. 2016

Jedro

Ob ugotovitvi sodišča prve stopnje, da je tožnik pokazal, da pokojnica res ni imela volje napraviti oporoke in je bil zapis narejen v šali, pa je pravilen materialnopravni sklep obeh sodišč, da je oporoka nična.

Izrek

I. Revizija se zavrne.

Zahtevek za vračunanje daril in izločitveni zahtevek dedičev

VSRS Sklep II Ips 59/2017, z dne 30. 11. 2017

Jedro

IZ SODNE PRAKSE: Obvestitev policije v primeru prometne nesreče

Voznik je v prometni nesreči, ko se je izognil srni na cesti in pri tem zadel otok, poškodoval avto tako, da je nastala materialna škoda, zaradi česar ni poklical policije. V postopku za povrnitev škode je zavarovalnica njegov zahtevek zavrnila, kerj bi moral voznik obvestiti policijo o nesreči, saj lahko le policija ugotovi dejstva in zbira dokaze o nezgodi, udeležencu v nezgodi pa odredi preizkus alkoholiziranosti.

Pages