Enotna evidenca oporok ni bila nikoli vzpostavljena

Ljubljana, 13. oktobra (STA) - Na Vrhovnem sodišču se ne strinjajo, da je področje oporok v zakonodaji solidno rešeno. Kot namreč pravijo, na večini okrajnih sodišč opažajo, da se stranke zaradi previsokega stroška ne odločajo za evidentiranje oporoke v centralnem registru oporok. Enotna evidenca oporok torej nikoli ni bila vzpostavljena, čeprav bi bilo to smiselno, opozarjajo.

LEGAL SKILLS International Business Lawyers EEIG New Office in London

The Firm Batini Traverso & Associates joins with of over 20 in-house lawyers & main offices in Genoa, Milan, Livorno, Ravenna and London.

Ustavno sodišče je razveljavilo sodbe sodišč, ki so pritožnikov odškodninski zahtevek zavrnila zaradi zastaranja

Odločba Ustavnega sodišča Up-450/15 z dne 2. 6. 2016

Ustavno sodišče je razveljavilo sodbe sodišč, ki so pritožnikov odškodninski zahtevek zavrnila zaradi zastaranja. Pritožnik je državo tožil, ker mu je policija zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje mamil, ki se je kasneje izkazal za neupravičenega, požela, in s tem uničila, nasad industrijske konoplje.

Novi član LEGAL SKILLS-a v Shanghaiju. Kitajska

LEGAL SKILLS International Business Lawyers EEIG New Office in Shanghai, China - https://lnkd.in/dB46eaS - Co-Effort Law Firm LLP joins with 120 Attorneys

Občasne blokade transakcijskega računa kažejo le na začasne težave v poslovanju in ne trajnejše nelikvidnosti ter s tem dolžnikove insolventnosti.

Tožeča stranka je s tožbo izpodbijala pravno dejanje stečajnega dolžnika in zahtevala povračilo denarnega zneska 10.000 EUR. Izpodbojno dejanje naj bi predstavljalo plačilo na podlagi pogodbe o odstopu terjatve, sklenjeno med pravdnima strankama in tretjo pravno osebo, ki je kot dolžnica tožeče stranke (cedenta) v korist tožene stranke (cesionarja) izvršila sporno nakazilo.

Pages