Ustavno sodišče razširilo krog upravičencev do oprostitve plačila sodnih taks

Ustavno sodišče je odločilo, da je določba zakona o sodnih taksah, ki govori o oprostitvi plačila takse, v neskladju z ustavo. Zakonodajalec mora neskladje odpraviti v letu dni, dotlej pa je ustavno sodišče določilo način izvršitve svoje odločbe ter razširilo krog upravičencev do oprostitve plačila sodnih taks.

Z novelo Zakona o državnem tožilstvu do učinkovitejšega pregona gospodarskega kriminala in korupcije?

Novela Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), ki začne veljati 4. aprila, med drugim določa sprejetje kodeksa državnotožilske etike ter oblikovanje komisije za etiko in integriteto. Znotraj specializiranega tožilstva vzpostavlja poseben oddelek za postopke odvzema premoženja nezakonitega izvora.

Osebno dopolnilno delo in vrednotnice

Vir; pojasnilu FURS - Na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 (Uradni list RS, št. 32/2014) in Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS št. 94/2014) se s 1. 1. 2015 uvaja nov sistem osebnega dopolnilnega dela.

Novela Sodnega reda

Spremembe in dopolnitve > Sodnega reda, ki so začele veljati 3. marca, prinašajo nekatere novosti v pristojnostih predsednikov sodišč, predsednika Vrhovnega sodišča in razmerjih med pravosodno ter sodno upravo.

Kazenski pregon novinarjev lahko po opozorilu varuha negativno deluje na svobodo izražanja

Ljubljana, 19. februarja (STA) - Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer opozarja, da kazenski pregon novinarjev lahko zastraševalno deluje na svobodo izražanja in pravico javnosti do obveščenosti. Pričakuje, da bodo kmalu pripravljene spremembe kazenske zakonodaje, ki bodo ustrezno zaščitile vlogo novinarjev in medijev.

"Varuh zaskrbljeno spremlja več primerov kazenskega pregona novinarjev, ki razkrivajo za javnost pomembne primere zlorab ali domnevnih zlorab v gospodarstvu in politiki," je Nussdorferjeva dejala na današnji novinarski konferenci.

Pages