Zakonski predlog glede odškodnin razlaščencem v javni obravnavi

Ljubljana, 14. marca (STA) - Ministrstvo za finance je v ponedeljek v 30-dnevno javno obravnavo dalo osnutek zakona, ki skladno z odločitvijo ustavnega sodišča imetnikom delnic in podrejenih obveznic bank, ki so bili razlaščeni ob sanaciji bank v letih 2013 in 2014, ureja vložitev tožb. O morebitnih odškodninah bo odločalo Okrožno sodišče v Ljubljani.

Predsednik Pahor v DZ poslal predlog za izvolitev Accetta, Jakliča, Kneza in Pavčnika za ustavne sodnike

Ljubljana, 15. marca (STA) - Predsednik republike Borut Pahor je v DZ tudi uradno poslal predlog za izvolitev Mateja Accetta, Klemna Jakliča, Rajka Kneza in Marijana Pavčnika za ustavne sodnike (kratke biografije). Kandidati izpolnjujejo strokovne kriterije in vzbujajo zaupanje, po pogovorih s poslanskimi skupinami pa je mogoče tudi utemeljeno sklepati, da imajo potrebno podporo, je zapisal.
V sporočilu za javnost je Pahor tudi napovedal, da se bodo vsi štirje kandidati za ustavne sodnike v prihodnjih dneh, še pred glasovanjem v DZ, ločeno predstavili javnosti.

V veljavi novela ZPP-E

Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP) prinaša z ustavo skladne zakonske rešitve zakona (ki jih je v preteklosti ustavno sodišče razveljavilo) ter uvaja še nekaj drugih sprememb in dopolnitev, ki so se pokazale kot potrebne ob uporabi veljavnega zakona, predvsem na področju pospešitve pravdnega postopka. Novela je začela veljati 14. marca, uporabljati pa se začne 14. septembra, razen sprememb 392., 393., in 394. člena, ki se začnejo uporabljati že 14. marca.

Ločitev zapuščine, nadaljevanje izvršbe zoper dediče, pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvih, obseg poplačila, pasivna legitimacija

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. II Ip 3381/2014 z dne 24. 10. 2014. Če je izvedena ločitev zapuščine, lastninska pravica in druge premoženjske pravice, ki so ob smrti pripadale zapustniku in ki so predmet ločitve zapuščine, ostanejo v zapuščini kot skup premoženja z omejeno pravno subjektiviteto - ločena zapuščina, na dediče pa preide le, kar po poplačilu separatistov ostane, in sicer ex nunc. Ločitveni upniki plačilo svojih terjatev lahko zahtevajo samo iz zapuščinskega premoženja (cum viribus hereditatis).

Zavarovalni zastopnik in konkurenčna klavzula, ter pogodbena kazen

Sklep Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 320/2015, z dne 22. 03. 2016. Dogovorjena konkurenčna klavzula je bila v skladu z 38. členom ZDR, ki oblike civilne sankcije za njeno kršitev ni posebej določal. Zato sta lahko tožeča stranka in toženec za neizpolnitev obveznosti toženca iz konkurenčne klavzule dogovorila ali plačilo odškodnine v smislu drugega odstavka 239. člena OZ ali pogodbeno kazen v smislu 247. člena OZ.

Pages