Začetek veljave nove odvetniške tarife!

V Uradnem listu RS, z dne 09. 01. 2015, je bila objavljena Odvetniška tarifa sprejeta na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije 23.9.2014. Odvetniška tarifa začne veljati naslednji dan po objavi.

Ministrstvo za pravosodje je Tarifo, kljub številnim zahtevam zbornice za posredovanje v objavo Uradnemu listu RS, poslalo v objavo šele 5.1.2015.

Direktiva o DDV - Sodišče EU opredelilo pojem stalne poslovne enote prejemnika storitve

V zadevi C-605/12 so na sodišču EU presojali o vprašanjih določitve kraja opravljanja storitev kot kraja obdavčitve storitev za namene DDV, ki jih družba iz ene države članice (poljska družba) opravlja za družbo iz druge države članice (ciprska družba), in pod katerimi pogoji se šteje, da ima prva družba stalno poslovno enoto v drugi državi članici v smislu 44. člena Direktive o DDV.

SUM KAZNIVIH DEJANJ V PRIMERU ROTNIK PO MNENJU ODT ŠE VEDNO PODAN

Celje, 07. januarja (STA) - Specializirano državno tožilstvo ocenjuje, da je utemeljen sum storitve očitanih kaznivih dejanj nekdanjemu direktorju Termoelektrarne Šoštanj (Teš) Urošu Rotniku in drugim osebam še vedno podan. Po navedbah tožilstva vrhovno sodišče sklepa o Rotnikovemu priporu ni razveljavilo zato, ker ne bi obstajal sum o pranju denarja.

Ustavno sodišče odpravilo uklonilni zapor!!!

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-12/12 z dne 11. 12. 2014 (http://www.us-rs.si/aktualno/novice/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-121...)

19. december – Dan odvetniške pravne pomoči pro bono

Slovenski odvetniki bomo v petek, 19. decembra 2014, nudili pro bono - brezplačno pravno pomoč, pri čemer želimo pomagati predvsem tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga naših pisarn.

Pravna pomoč se bo izvajala predvsem ustno, bodisi v pisarni bodisi po telefonu, po predhodni najavi zainteresiranega državljana, in sicer na vseh pravnih področjih (delovno pravo, dedno pravo, zapuščina, prekrški, kazensko pravo, odškodninska odgovornost itd.).

Pages