Kazenski pregon novinarjev lahko po opozorilu varuha negativno deluje na svobodo izražanja

Ljubljana, 19. februarja (STA) - Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer opozarja, da kazenski pregon novinarjev lahko zastraševalno deluje na svobodo izražanja in pravico javnosti do obveščenosti. Pričakuje, da bodo kmalu pripravljene spremembe kazenske zakonodaje, ki bodo ustrezno zaščitile vlogo novinarjev in medijev.

"Varuh zaskrbljeno spremlja več primerov kazenskega pregona novinarjev, ki razkrivajo za javnost pomembne primere zlorab ali domnevnih zlorab v gospodarstvu in politiki," je Nussdorferjeva dejala na današnji novinarski konferenci.

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb pri nepridobitnih organizacijah – ugotavljanje odhodkov

(Vir: Vida Oder, univ. dipl. ekon., TaxFinLex), Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 50/2014) (v nadaljevanju ZDDPO-2) v 9. členu določa, da so davčni zavezanci, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, kot so zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, oproščeni plačevanja davka, če:

•je zavezanec ustanovljen s posebnim zakonom za opravljanje nepridobitne dejavnosti in
•dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja.

Davčne olajšave pri dohodninski napovedi

Davčni zavezanec mora uveljavljati davčne olajšave že v davčni napovedi, ki jo lahko popravi najpozneje do izdaje davčne odločbe, izjemoma pa tudi po njeni izdaji v pritožbenem postopku.

Sodišče EU: Minimalna plača v drugi državi članici

V okviru spora med družbo Bundesdruckerei GmbH in mestom Dortmund, je bil vložen predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago člena 56 PDEU in člena 3(1) Direktive 96/71 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev, zaradi obveznosti iz razpisne dokumentacije za javno naročilo storitev mesta Dortmund, da se delavcem podizvajalcev ponudnikov zagotovi minimalna plača, ki je določena v predpisu zvezne dežele naročnika, čeprav je sedež zadevnega podizvajalca v drugi državi članici, kjer bodo vse storitve za izvedbo tega naročila tudi izvedene.

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb pri nepridobitnih organizacijah

(Vir: TFL Glasnik, Vida Oder) Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 50/2014) (v nadaljevanju ZDDPO-2) v 3. členu določa zavezance za davek od dohodkov. Zavezanci/ke za davek so pravne osebe domačega in tujega prava, pa tudi družbe oziroma združenja oseb, vključno z družbami civilnega prava, po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti in niso zavezanci po zakonu, ki ureja dohodnino. Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti niso zavezanci za davek, razen če ZDDPO-2 ne določa drugače.

Pages