Nepristranskost sodišča pri odločanju o kaznovanju udeležencev postopka zaradi razžalitve sodišča

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-185/14, U-I-51/16 z dne 28. 9. 2016, http://www.us-rs.si/media/up-185-14.u-i-51-16.pdf

Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper pravnomočni sklep, s katerim je bil pritožnik kot zagovornik v kazenskem postopku na podlagi 78. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) kaznovan z denarno kaznijo, ker naj bi po zaključku glavne obravnave žalil razpravljajočo sodnico.

Vročanje sklepov o davčni izvršbi po novem le še po elektronski poti

Ljubljana, 08. oktobra (STA) - Finančna uprava RS (Furs) vse več dokumentov vroča elektronsko, od 1. novembra pa bo to veljalo tudi za sklepe o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. Pravne osebe naj zato uredijo vse potrebno za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov, če tega še niso storile.

Pravna podlaga za elektronsko vročanje je določena v zakonu o davčnem postopku. To velja za vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, so pojasnili na Fursu. V sistem pa se lahko vključijo tudi fizične osebe, če želijo.

Ustavno sodišče razveljavilo določilo OZ po katerem terjatev za povrnitev nepremoženjske škode preide na dediče samo, če je bila priznana s pravnomočno odločbo ali pisnim sporazumom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 28. septembra 2016 odločilo: Člen 184 Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) se razveljavi.

Enotna evidenca oporok ni bila nikoli vzpostavljena

Ljubljana, 13. oktobra (STA) - Na Vrhovnem sodišču se ne strinjajo, da je področje oporok v zakonodaji solidno rešeno. Kot namreč pravijo, na večini okrajnih sodišč opažajo, da se stranke zaradi previsokega stroška ne odločajo za evidentiranje oporoke v centralnem registru oporok. Enotna evidenca oporok torej nikoli ni bila vzpostavljena, čeprav bi bilo to smiselno, opozarjajo.

LEGAL SKILLS International Business Lawyers EEIG New Office in London

The Firm Batini Traverso & Associates joins with of over 20 in-house lawyers & main offices in Genoa, Milan, Livorno, Ravenna and London.

Pages