Upokojenci s samostojno dejavnostjo morajo razen izjem uskladiti svoj status do konca januarja

STA - Upokojenci, ki so konec leta 2012 opravljali samostojno dejavnost in jo opravljajo še naprej, morajo razen nekaterih izjem uskladiti svoj status najkasneje do konca januarja. Prav tako ta rok za uskladitev statusa velja za upokojence, ki so družbeniki in hkrati direktorji, opozarja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz).

DZ potrdil odločitev kolegija o skrajšani obravnavi svežnja vladnih novel s področja pravosodja

Ljubljana, 26. januarja (STA) - Državni zbor je danes ob začetku januarske seje potrdil odločitev kolegija predsednika DZ, da bodo poslanci sveženj sprememb zakonov s področja pravosodja obravnavali po skrajšanem postopku. Predlog za glasovanje DZ je dala poslanska skupina SDS, s skrajšano obravnavo pa se ne strinjajo v drugih opozicijskih strankah.

Sodišče EU: Varstvo podatkovnih baz, ki niso zavarovane z avtorsko ali sui generis pravico

V zadevi C-30/14 je Sodišče EU odločalo o razlagi Direktive 96/9 o pravnem varstvu baz podatkov v okviru spora med družbo Ryanair in družbo PR Aviation, ker je zadnja v komercialne namene uporabila podatke iz spletne strani družbe Ryanair.

Odvetniki v ustavno presojo omejevanja tarif

Ljubljana, 15. januarja (STA) - Odvetniška zbornica je v ponedeljek na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti novele > zakona o odvetništvu. S pobudo spodbijajo višino tarife v primerih brezplačne pravne pomoči in zastopanja po uradni dolžnosti ter javno objavo seznama izbrisov iz imenika odvetnikov. Pravosodno ministrstvo pravi, da tovrstno določanje cen ni sporno.

Društvo izbrisanih neuspešno v svojih pobudah ustavnemu sodišču

Ljubljana, 21. januarja (STA) - Ustavno sodišče je zaradi pomanjkanja pravnega interesa zavrglo pobudi društva izbrisanih za oceno ustavnosti več členov zakonov o izbrisanih in o povračilu škode izbrisanim. Po mnenju sodišča je neutemeljen očitek društva o pravni praznini, saj da zakon ne ureja položaja tistih izbrisanih, ki nimajo želje ali možnosti za vrnitev v Slovenijo.

Pages