Obratovalni stroški in akitvna legitimacija skupnosti etažnih lastnikov

Terjatev skupnosti lastnikov ni mogoče enako obravnavati kot terjatev upravnika, saj se v bistvenem razlikujeta. Presoja sodišč, da terjatev skupnosti lastnikov ni mogoče subsumirati pod 6. točko prvega odstavka 355. člena OZ, je pravilna (odločba Vrhovnega sodišča R Slovenije opr. št. VSM I Cp 1285/2012, z dne 26. 11. 2014).

Ustavno sodišče - razširitev mednarodnopravnega varstva pri uveljavitvi združevanja družine

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-309/13, Up-981/13 z dne 14. 1. 2015 - Ustavno sodišče je v tej zadevi odločalo o ustavni pritožbi in pobudi za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ), ki jo je vložila oseba s priznanim statusom begunca. Osebi je bila v postopkih pred Ministrstvom za notranje zadeve in sodišči zavrnjena prošnja za združevanje družine v Republiki Sloveniji.

Pojasnilo DURS-a glede roka za izdajo računa za opravljeno storitev

Za opravljene storitve, za katere je DDV dolžan plačati prejemnik storitev v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES, nastane obveznost izdaje računa najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek. Za ostale opravljene storitve po DDV zakonodaji rok za izdajo računa neposredno ni določen, določeno pa je, da mora davčni zavezanec v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogočijo pravilno in pravočasno obračunavanje DDV in nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.

Upokojenci s samostojno dejavnostjo morajo razen izjem uskladiti svoj status do konca januarja

STA - Upokojenci, ki so konec leta 2012 opravljali samostojno dejavnost in jo opravljajo še naprej, morajo razen nekaterih izjem uskladiti svoj status najkasneje do konca januarja. Prav tako ta rok za uskladitev statusa velja za upokojence, ki so družbeniki in hkrati direktorji, opozarja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz).

DZ potrdil odločitev kolegija o skrajšani obravnavi svežnja vladnih novel s področja pravosodja

Ljubljana, 26. januarja (STA) - Državni zbor je danes ob začetku januarske seje potrdil odločitev kolegija predsednika DZ, da bodo poslanci sveženj sprememb zakonov s področja pravosodja obravnavali po skrajšanem postopku. Predlog za glasovanje DZ je dala poslanska skupina SDS, s skrajšano obravnavo pa se ne strinjajo v drugih opozicijskih strankah.

Pages