Sodišče EU: Varstvo podatkovnih baz, ki niso zavarovane z avtorsko ali sui generis pravico

V zadevi C-30/14 je Sodišče EU odločalo o razlagi Direktive 96/9 o pravnem varstvu baz podatkov v okviru spora med družbo Ryanair in družbo PR Aviation, ker je zadnja v komercialne namene uporabila podatke iz spletne strani družbe Ryanair.

Odvetniki v ustavno presojo omejevanja tarif

Ljubljana, 15. januarja (STA) - Odvetniška zbornica je v ponedeljek na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti novele > zakona o odvetništvu. S pobudo spodbijajo višino tarife v primerih brezplačne pravne pomoči in zastopanja po uradni dolžnosti ter javno objavo seznama izbrisov iz imenika odvetnikov. Pravosodno ministrstvo pravi, da tovrstno določanje cen ni sporno.

Društvo izbrisanih neuspešno v svojih pobudah ustavnemu sodišču

Ljubljana, 21. januarja (STA) - Ustavno sodišče je zaradi pomanjkanja pravnega interesa zavrglo pobudi društva izbrisanih za oceno ustavnosti več členov zakonov o izbrisanih in o povračilu škode izbrisanim. Po mnenju sodišča je neutemeljen očitek društva o pravni praznini, saj da zakon ne ureja položaja tistih izbrisanih, ki nimajo želje ali možnosti za vrnitev v Slovenijo.

Ustavno sodišče zavrglo pobude Sindikata vojakov Slovenije

Ljubljana, 21. januarja (STA) - Ustavno sodišče je zavrglo zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti dela zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zakona o obrambi, ki ju je vložil Sindikat vojakov Slovenije. Kot je pojasnilo, predlagatelj ni izkazal ogroženosti pravic delavcev. Prav tako je sodišče zavrglo zahtevi za presojo pravilnika o letnem dopustu in uredbe o plačah.

WALTERJA WOLFA ARETIRALI V KANADI

24 ur poroča, da so avstrijsko-slovensko-kanadskega podjetnika Walterja Wolfa v povezavi z afero Patria na podlagi slovenskega zapornega naloga pred kratkim aretirali v Kanadi. To je sporočil Wolfov dunajski odvetnik Mark Forsterus Singer.
Singer je sicer kritiziral aretacijo, ker da je njegov klient v slabem zdravstvenem stanju, za kar ima celo uradno potrdilo kardiologa. Njegov odvetnik naj bi zdaj zahteval, da ga iz Kanade premestijo v Avstrijo.

Pages