Ustavno sodišče je razveljavilo sodbe sodišč, ki so pritožnikov odškodninski zahtevek zavrnila zaradi zastaranja

Odločba Ustavnega sodišča Up-450/15 z dne 2. 6. 2016

Ustavno sodišče je razveljavilo sodbe sodišč, ki so pritožnikov odškodninski zahtevek zavrnila zaradi zastaranja. Pritožnik je državo tožil, ker mu je policija zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje mamil, ki se je kasneje izkazal za neupravičenega, požela, in s tem uničila, nasad industrijske konoplje.

Novi član LEGAL SKILLS-a v Shanghaiju. Kitajska

LEGAL SKILLS International Business Lawyers EEIG New Office in Shanghai, China - https://lnkd.in/dB46eaS - Co-Effort Law Firm LLP joins with 120 Attorneys

Občasne blokade transakcijskega računa kažejo le na začasne težave v poslovanju in ne trajnejše nelikvidnosti ter s tem dolžnikove insolventnosti.

Tožeča stranka je s tožbo izpodbijala pravno dejanje stečajnega dolžnika in zahtevala povračilo denarnega zneska 10.000 EUR. Izpodbojno dejanje naj bi predstavljalo plačilo na podlagi pogodbe o odstopu terjatve, sklenjeno med pravdnima strankama in tretjo pravno osebo, ki je kot dolžnica tožeče stranke (cedenta) v korist tožene stranke (cesionarja) izvršila sporno nakazilo.

No Written Agreement? No Problem, Says NY Court

Vir:Jonathan Cooper, Employment Litigation and School Negligence Lawyer, If you take an unreasonable position and refuse to pay for services that were rendered, you should be prepared to have a court rule against you.

And that's exactly what happened in John Anthony Rubino & Co. CPA v. Schwartz (a trial court decision that previously appeared on the pages of the New York Law Journal, and which was later affirmed on appeal).

No Written Agreement? No Problem, Says NY Court

Vir:Jonathan Cooper, Employment Litigation and School Negligence Lawyer, If you take an unreasonable position and refuse to pay for services that were rendered, you should be prepared to have a court rule against you.

And that's exactly what happened in John Anthony Rubino & Co. CPA v. Schwartz (a trial court decision that previously appeared on the pages of the New York Law Journal, and which was later affirmed on appeal).

Pages