Vlada potrdila predlog podaljšanja moratorija na rušenje nedovoljenih gradenj

Ljubljana, 05. februarja (STA) - Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o graditvi objektov, s katero bo mogoče izvršbo inšpekcijske odločbe o rušenju nedovoljene gradnje podaljšati na pet let, je po seji vlade povedal minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

"Menimo, da je korektno, da v primerih, ko bi ustvarili veliko stisko nekomu, ki je socialno ogrožen, ali v primerih, ko so dobri in trdni izgledi, da bo postopek dejansko izpeljan in gradnja legalizirana, ne ustvarjamo dodatnih težav, ampak jih tudi rešujemo," je povedal minister.

Davčne olajšave pri dohodninski napovedi - sodna praksa

Davčni zavezanec mora uveljavljati davčne olajšave že v davčni napovedi, ki jo lahko popravi najpozneje do izdaje davčne odločbe, izjemoma pa tudi po njeni izdaji v pritožbenem postopku.

Obratovalni stroški in akitvna legitimacija skupnosti etažnih lastnikov

Terjatev skupnosti lastnikov ni mogoče enako obravnavati kot terjatev upravnika, saj se v bistvenem razlikujeta. Presoja sodišč, da terjatev skupnosti lastnikov ni mogoče subsumirati pod 6. točko prvega odstavka 355. člena OZ, je pravilna (odločba Vrhovnega sodišča R Slovenije opr. št. VSM I Cp 1285/2012, z dne 26. 11. 2014).

Ustavno sodišče - razširitev mednarodnopravnega varstva pri uveljavitvi združevanja družine

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-309/13, Up-981/13 z dne 14. 1. 2015 - Ustavno sodišče je v tej zadevi odločalo o ustavni pritožbi in pobudi za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ), ki jo je vložila oseba s priznanim statusom begunca. Osebi je bila v postopkih pred Ministrstvom za notranje zadeve in sodišči zavrnjena prošnja za združevanje družine v Republiki Sloveniji.

Pojasnilo DURS-a glede roka za izdajo računa za opravljeno storitev

Za opravljene storitve, za katere je DDV dolžan plačati prejemnik storitev v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES, nastane obveznost izdaje računa najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek. Za ostale opravljene storitve po DDV zakonodaji rok za izdajo računa neposredno ni določen, določeno pa je, da mora davčni zavezanec v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogočijo pravilno in pravočasno obračunavanje DDV in nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.

Pages