Sporazum o delitvi zapuščine ni obvezna sestavina sklepa o dedovanju

VSL sklep II Cp 887/2010, z dne 19. 05. 2010

Ker sporazum o delitvi zapuščine ni obvezna sestavina sklepa o dedovanju in ker njegova vsebina ni rezultat sodne odločitve, pritožnica ne more uspešno izpodbijati sklepa o dedovanju z navedbo, da predlaga delitev zapuščine, kar je njena pravica.

Obrazložitev

Sporazum o delitvi zapuščine, pristojnost sodišča

VSL sklep II Cp 2288/2015, z 24. 11. 2015

V zapuščinskem postopku sodišče ne odloča o delitvi zapuščine. Le v primeru, če so vsi dediči sporazumni o načinu delitve, sodišče tak sporazum navede v sklepu o dedovanju.

Obrazložitev

Vknjižba skupne lastnine dedičev po nedoločenih deležih, delitev zapuščine, sklep o dedovanju

VSL sklep I Cp 2386/2013, z 09. 10. 2013

Sodišče prve stopnje je pravilno odredilo vknjižbo skupne lastnine dedičev po nedoločenih deležih. Drugačna odločitev, da vsak izmed dedičev postane solastnik nepremičnin, ki sodijo v zapuščino, predstavlja že delitev dediščine, kar pa ni stvar zapuščinskega postopka, razen če se dediči o tem sporazumejo.

Obrazložitev

Dogovor, ki ga niso sklenili vsi dediči, ne predstavlja sporazuma o dedovanju

VSL sklep I Cp 2724/2015, z 25. 11. 2015

Dogovor, ki ga niso sklenili vsi dediči, ne predstavlja sporazuma o dedovanju v smislu tretjega odstavka 214. člena ZD, ki ga zapuščinsko sodišče vnese v sklep o dedovanju.

Obrazložitev

Neveljavnost dednega dogovora, izpodbijanje v pravdnem in zapuščinskem postopku

VSC Sklep Cp 269/2017, z 01. 06. 2017

Dedni dogovor je sporazum med dediči, ki ima učinke sodne poravnave. Po določbi 392. člena ZPP je mogoče sodno poravnavo izpodbijati s tožbo na razveljavitev sodne poravnave, tožbo pa je mogoče vložiti zaradi zmote, sile ali zvijače.

S pritožbo pa je mogoče izpodbijati sklep o dedovanju, ki temelji na dednem dogovoru, le s trditvami, da sporazuma, oziroma dednega dogovora, niso sklenili vsi dediči, ali pa, da je v sklep o dedovanju sporazum netočno povzet.

Obrazložitev

Pages