Pogodba o preužitku je odplačna in tvegana (aleatorna) pogodba, zaradi česar že po naravi stvari ni mogoče opraviti ex post facto analize in obračuna vrednosti opravljenih prevzemnikovih storitev

VSRS Sodba II Ips 324/2016
ECLI:SI:VSRS:2017:II.IPS.324.2016

Jedro

Pogodba o preužitku je odplačna in tvegana (aleatorna) pogodba, zaradi česar že po naravi stvari ni mogoče opraviti ex post facto analize in obračuna vrednosti opravljenih prevzemnikovih storitev.

Kadar oporočitelj ne določi substituta dediča, v oporoki določeni dedič pa umre pred oporočitejem, pride do zakonitega dedovanja

VSRS Sklep II Ips 301/2017
ECLI:SI:VSRS:2018:II.IPS.301.2017

Jedro

Že zakonska sistematika kaže, da je vstopna pravica institut zakonitega dedovanja. Kadar oporočitelj ne določi substituta dediča, v oporoki določeni dedič pa umre pred oporočitejem, pride do zakonitega dedovanja.

Prekinitev zapuščinskega postopka - napotitev dediča na pravdo - izločitev iz zapuščine - manj verjetna pravica dediča - vračunanje daril v dedni delež - izročilna pogodba - odplačna pogodba - odpoved dedovanju - dedna pravica - kasneje najdeno premoženj

VSL Sklep I Cp 926/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:I.CP.926.2018

Evidenčna številka:
VSL00017246

Datum odločbe:
07.11.2018

Senat, sodnik posameznik:
mag. Matej Čujovič (preds.), Barbara Krpač Ulaga (poroč.), Katarina Marolt Kuret

Področje:
CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO

Zahtevo za zmanjšanje oporočnih razpolaganj in vrnitev daril zaradi prikrajšanja nujnega dednega deleža je možno uveljaviti tudi šele v pritožbenem postopku zoper sklep o dedovanju

VSL Sklep I Cp 2349/2018
ECLI:SI:VSLJ:2019:I.CP.2349.2018

Evidenčna številka:
VSL00019860

Datum odločbe:
06.02.2019

Senat, sodnik posameznik:
Brigita Markovič (preds.), Irena Veter (poroč.), dr. Vesna Bergant Rakočević

Področje:
DEDNO PRAVO

Institut:
zapuščinski postopek - izvedba naroka - prekluzija v zapuščinskem postopku - prikrajšanje nujnega deleža - vrnitev darila v zapuščino

Jedro

Dednopravni zahtevek na izločitev iz zapuščine - skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - zakonska domneva enakih deležev

VSL Sodba I Cp 2399/2018
ECLI:SI:VSLJ:2019:I.CP.2399.2018

Evidenčna številka:
VSL00021600

Datum odločbe:
13.02.2019

Senat, sodnik posameznik:
dr. Vesna Bergant Rakočević (preds.), Irena Veter (poroč.), Brigita Markovič

Področje:
DEDNO PRAVO - STVARNO PRAVO

Institut:
dednopravni zahtevek na izločitev iz zapuščine - skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - zakonska domneva enakih deležev

Jedro

Pages