Kadar oporočitelj ne določi substituta dediča, v oporoki določeni dedič pa umre pred oporočitejem, pride do zakonitega dedovanja

VSRS Sklep II Ips 301/2017
ECLI:SI:VSRS:2018:II.IPS.301.2017

Jedro

Že zakonska sistematika kaže, da je vstopna pravica institut zakonitega dedovanja. Kadar oporočitelj ne določi substituta dediča, v oporoki določeni dedič pa umre pred oporočitejem, pride do zakonitega dedovanja.

Prekinitev zapuščinskega postopka - napotitev dediča na pravdo - izločitev iz zapuščine - manj verjetna pravica dediča - vračunanje daril v dedni delež - izročilna pogodba - odplačna pogodba - odpoved dedovanju - dedna pravica - kasneje najdeno premoženj

VSL Sklep I Cp 926/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:I.CP.926.2018

Evidenčna številka:
VSL00017246

Datum odločbe:
07.11.2018

Senat, sodnik posameznik:
mag. Matej Čujovič (preds.), Barbara Krpač Ulaga (poroč.), Katarina Marolt Kuret

Področje:
CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO

Zahtevo za zmanjšanje oporočnih razpolaganj in vrnitev daril zaradi prikrajšanja nujnega dednega deleža je možno uveljaviti tudi šele v pritožbenem postopku zoper sklep o dedovanju

VSL Sklep I Cp 2349/2018
ECLI:SI:VSLJ:2019:I.CP.2349.2018

Evidenčna številka:
VSL00019860

Datum odločbe:
06.02.2019

Senat, sodnik posameznik:
Brigita Markovič (preds.), Irena Veter (poroč.), dr. Vesna Bergant Rakočević

Področje:
DEDNO PRAVO

Institut:
zapuščinski postopek - izvedba naroka - prekluzija v zapuščinskem postopku - prikrajšanje nujnega deleža - vrnitev darila v zapuščino

Jedro

Dednopravni zahtevek na izločitev iz zapuščine - skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - zakonska domneva enakih deležev

VSL Sodba I Cp 2399/2018
ECLI:SI:VSLJ:2019:I.CP.2399.2018

Evidenčna številka:
VSL00021600

Datum odločbe:
13.02.2019

Senat, sodnik posameznik:
dr. Vesna Bergant Rakočević (preds.), Irena Veter (poroč.), Brigita Markovič

Področje:
DEDNO PRAVO - STVARNO PRAVO

Institut:
dednopravni zahtevek na izločitev iz zapuščine - skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - zakonska domneva enakih deležev

Jedro

Sodediči so tisti, ki morajo dokazati, da je nujni dedič v celoti dedno odpravljen

VSC sklep Cp 702/2013, z dne 06. 03. 2013

Kadar sodediči nujnemu dediču ne priznavajo nujnega dednega deleža, ker ga naj bi že v celoti prejel z darili, nujnidedič pa daril ne priznava, so sodediči tisti, ki morajo dokazati, da je nujni dedič v celoti dedno odpravljen na račun prejetih daril.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

Pages