Evropska komisija: Obvestila o prekrških iz tujine morajo biti v slovenščini

Evropska komisija je v odgovoru na opozorilo evropske poslanke iz Slovenije Patricije Šulin (EPP/SDS), da nekateri Slovenci niso dobili v slovenščini obvestila o prometnih prekrških, storjenih v Italiji in Avstriji, potrdila, da bi morala biti obvestila v slovenskem jeziku, so danes sporočili iz pisarne Šulinove.

Novosti na področju prava družb EU s poudarkom na sodni praksi Sodišča EU

Novosti na področju prava družb EU s poudarkom na sodni praksi Sodišča EU

V času, ko sta pozornost javnosti in sodna praksa Sodišča EU usmerjeni v pravo in politiko azila, evropski nalog za prijetje in pravo zasebnosti, se pogosto pozablja na tradicionalnejša pravna področja, s katerimi se slovenski pravniki, predvsem sodniki, srečujejo vsakodnevno. Mednje spada tudi pravo družb Evropske unije, na katerem je bilo v preteklem letu ali dveh izdanih kar nekaj pomembnih sodb.

IZ SODNE PRAKSE: Določitev preživnine

IZ SODNE PRAKSE: Določitev preživnine

Pri določitvi preživnine ni dovolj, da sodišče upošteva zgolj prihodke vsakega od staršev, stroške otrok in staršev za lastno preživljanje, temveč tudi dejstva, komu so otroci zaupani v varstvo in vzgojo, ki tako prevzema večji del starševske skrbi, in ki je v vzgojo otrok bolj vpet. Uporabiti je treba vrednostni in ne zgolj matematični pristop.

Aprila predporočna pogodba tudi v Sloveniji

V javnosti nekoliko napačno poimenovana “predporočna pogodba”, ki jo bodo lahko sklenili tako pari pred poroko, ali zakonci kadarkoli med trajanjem zakonske zveze, bo sredi aprila uveljavljena tudi v Sloveniji, kjer do sedaj, še po vzoru socializma in skupne lastnine, še ni bila priznana.

Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij zakoncev/ in izvenzakonskih partnerjev

Najpomembnejša premoženjskopravna posledica sklenitve zakonske zveze v Republiki Sloveniji je nastanek skupnega premoženja zakoncev. Sestavljajo ga premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno v času trajanja zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev. Slovenska ureditev je do nedavnega določala obligatoren premoženjski režim, po katerem je nastanek skupnega premoženja neodvisen od volje strank in nastane ipso iure. Pravni strokovnjaki so že leta opozarjali na neustreznost slovenske ureditve.

Pages