Europäisches Nachlasszeugnis

Was ist ein Europäisches Nachlasszeugnis?

Darilo dediču - darila dana osebam, ki niso zakoniti dediči - smrt zakonitega dediča pred zapustnikom - smrt obdarjenca pred darovalcem

VSRS Sodba II Ips 230/2017
ECLI:SI:VSRS:2018:II.IPS.230.2017

Jedro

Razlaga besedila 28. člena ZD, za katero se zavzema tožnica, torej da bi bila dedinja ali obdarjenka (toženka) prvotnega obdarjenca, ki je umrl pred zapustnico, zavezanka za vrnitev daril zaradi prikrajšanja nujnega deleža, nasprotuje ustavni pravici do zasebne lastnine in dedovanja (33. člen Ustave) ter tudi 1. členu prvega protokola k EKČP.

Pogodba o preužitku je odplačna in tvegana (aleatorna) pogodba, zaradi česar že po naravi stvari ni mogoče opraviti ex post facto analize in obračuna vrednosti opravljenih prevzemnikovih storitev

VSRS Sodba II Ips 324/2016
ECLI:SI:VSRS:2017:II.IPS.324.2016

Jedro

Pogodba o preužitku je odplačna in tvegana (aleatorna) pogodba, zaradi česar že po naravi stvari ni mogoče opraviti ex post facto analize in obračuna vrednosti opravljenih prevzemnikovih storitev.

Kadar oporočitelj ne določi substituta dediča, v oporoki določeni dedič pa umre pred oporočitejem, pride do zakonitega dedovanja

VSRS Sklep II Ips 301/2017
ECLI:SI:VSRS:2018:II.IPS.301.2017

Jedro

Že zakonska sistematika kaže, da je vstopna pravica institut zakonitega dedovanja. Kadar oporočitelj ne določi substituta dediča, v oporoki določeni dedič pa umre pred oporočitejem, pride do zakonitega dedovanja.

Prekinitev zapuščinskega postopka - napotitev dediča na pravdo - izločitev iz zapuščine - manj verjetna pravica dediča - vračunanje daril v dedni delež - izročilna pogodba - odplačna pogodba - odpoved dedovanju - dedna pravica - kasneje najdeno premoženj

VSL Sklep I Cp 926/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:I.CP.926.2018

Evidenčna številka:
VSL00017246

Datum odločbe:
07.11.2018

Senat, sodnik posameznik:
mag. Matej Čujovič (preds.), Barbara Krpač Ulaga (poroč.), Katarina Marolt Kuret

Področje:
CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO

Pages