Tožnica ni uspela dokazati, da je toženka trčila v vozilo oškodovanke s tako hitrostjo, ki bi lahko povzročila nihajne poškodbe vratne hrbtenice, kot sta jih opisovali oškodovanki.

Iz sodbe in sklepa VSL opr. št. II Cp 1862/2013z 10. 04. 2014

Prehuda zmaga?

Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-64/14 z dne 12. oktobra 2017 odločilo, da sta 152. in 156.a člen Zakona o graditvi objektov neustavna, in zakonodajalcu naložilo, da neustavnost odpravi v enem letu. Odločitev izhaja iz primera rušenja edinega doma pripadniku romske manjšine iz nelegalnega romskega naselja Dobruška vas 35 v Škocjanu, v katerem je v subsidiarnem upravnem sporu zaradi kršitev človekovih pravic Upravno sodišče RS z zahtevo za presojo ustavnosti k odločanju pritegnilo Ustavno sodišče RS.

Sodno pisanje je vročeno, ko naslovnik pisanje dejansko prejme in ne zadošča, da se z obstojem pisanja zgolj seznani.

Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom I Ip 2149/2017, z dne 23.8.2017 (http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111412660&database[IESP]=IESP&_su...) ugotavljalo standarde, ki jih določa 139. člen Zakona o pravdnem postopku (ZPP) glede vročanja, in odločilo, da je sodno pisanje vročeno, ko naslovnik pisanje dejansko prejme in ne zadošča, da se z obstojem pisanja zgolj seznani.

Napoved tožbe pred Sodiščem EU

Postopki na podlagi 259. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ko ena država članica EU toži drugo na Sodišču EU, so zelo redki. Le eden doslej je bil uspešen za tožečo članico. Posebne statistike o trajanju postopkov ni. V zadnjem primeru tožbe Madžarske proti Slovaški je ta trajal približno 27 mesecev, so pojasnili na Sodišču EU.

Slovenija namerava na Sodišču EU tožiti Hrvaško zaradi nespoštovanja arbitražne odločbe o meji med državama. Danes je o tem seznanila Evropsko komisijo, kar mora storiti v skladu z 259. členom, ki je podlaga za takšno ukrepanje.

Nadomestni zapor - nova oblika izvršitve neplačane in neizterljive globe

Uklonilnega zapora, ukinjenega z odločbo Ustavnega sodišča RS, kot sredstva prisile k plačilu globe ne moremo primerjati z uvedbo novega instituta nadomestnega zapora v prekrškovnem postopku, saj je slednji oblika izvršitve neplačane in neizterljive globe. Nadaljnja pomembna značilnost je tudi v tem, da obveznost plačila globe s prestanim nadomestnim zaporom ugasne, medtem ko je bil storilec po prestanem uklonilnem zaporu še zmeraj dolžan plačati globo in je uklonilni zapor torej ni nadomestil.

Pages