Ein digitalisierter Zivilprozess ist möglich – wer umdenkt, gewinnt (Zivilprozess 4.0)

Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) wird Post und Fax ersetzen. Doch reicht das für einen modernen, digitalisierten Zivilprozess? Nein. Was sich die Praxis noch alles vorstellen kann (und mancherorts schon läuft), zeigte das DAV-Forum „Zivilprozess digital“ am 8. November 2017 in Berlin.

Omejitev izvršb na nepremičnine

Z novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je zakonodajalec skušal poskrbeti za varstvo dolžnika pri izvršbi nepremičnin in premičnin, saj naj bi preprečil t.i. socialne izvršbe na nepremičnine, katerih temeljna značilnost je, da je dolg nizek in tako njegovo poplačilo s strani dolžnika realno oziroma obvladljivo.

Nujni delež (izračun, prikrajšanje, izplačilo, ...)

Oporočiteljevo določilo, naj nujni dedič dobi nujni delež v določenih stvareh, pravicah ali denarju, pomeni določitev načina delitve zapuščine, ki pa pride v poštev samo v primeru, da zapuščina obsega tiste stvari, pravice ali denar, ki jih je oporočitelj namenil nujnim dedičem. Ker v konkretnem primeru zapustnik ob smrti ni imel nobenih premičnih stvari, ne pravic ne denarja, takšno določilo v oporoki ne more obveljati in gre nujnima dedičema alikvotni del zapuščine: del vsake stvari in vsake pravice, ki sestavlja zapuščino.

Omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je uživala socialno pomoč

Iz obrazložitve sklepa Ustavnega sodišča izhaja, da člen 128 Zakona o dedovanju določa omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Po prvem odstavku tega člena se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu omeji do višine vrednosti prejete pomoči.

Lažje uresničevanje pravic v primerih množičnih oškodovanj

Nov Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT), ki bo začel veljati 21. oktobra in se začel uporabljati pol leta zatem, bo posameznikom, ki jih je oškodovalo isto podjetje ali organizacija, omogočil, da zoper to vložijo skupinsko tožbo. Kolektivna tožba lajša dostop do sodnega varstva zlasti v zadevah, v katerih je posamezna škoda tako majhna, da se potencialnim tožnikom ne bi zdelo vredno uveljavljati posamičnega zahtevka.
Zakon v 2. členu opredeljuje področje uporabe:

- nanaša se tako na varstvo potrošnikov v zvezi s zahtevki po zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov,

Pages