Predstavitev Odvetniške pisarne Kutnjak

Našo odvetniško pisarno je leta 2006 ustanovil odvetnik Jurij Kutnjak. Ob tem je imel vizijo, da bo svojim strankam ponudil boljše storitve, kot so jih deležne v drugih odvetniških pisarnah, zato delujemo po naslednjih načelih:

  • dosledno spoštovanje Kodeksa odvetniške poklicne etike;
  • življenski pristop pri opravljanju dela;
  • popolna zavzetost pri reševanju vsakega problema;
  • informiranje strank o dejanskih možnostih za uspeh;
  • korektna ocena stroškov.

Odvetnik Jurij Kutnjak, univ. dipl. prav.

Odvetnik Jurij Kutnjak se je po zaključku srednješolskega izobraževanja na II. gimnaziji Maribor vpisal na Pravno fakulteto Univerze v Mariboru. Po pridobljenem nazivu univerzitetnei diplomirani pravnik je bil v okviru pripravništva dve leti zaposlen na Višejem sodišču v Celju ter Višjem sodišču v Mariboru. Kot odvetniški kandidat je bil od leta 2004 zaposlen pri odvetniku Zvonku Kolšku. V imenik odvetnikov je bil vpisan leta 2006.

Maribor, Slovenija, tujina

Res je, da večina naših strank prihaja iz Maribora in njegove okolice, za kar obstajajo predvsem praktični razlogi. Z rastjo prepoznavnosti naše pisarne pa k nam vse pogosteje prihajajo tudi stranke iz drugih delov Slovenije kot tudi iz tujine. Slednje se na nas obračajo predvsem preko Slovensko-nemške gospodarske zbornice ter mednarodnega združenja odvetniških pisarn Legal skills, saj je naša pisarna članica navedenih organizacij.