Zadovoljstvo s storitvami

Prosimo vas, da ocenite delo naše odvetniške pisarne.

Izberite, kako zelo se strinjate s spodaj navedenimi trditvami (1 = sploh ne drži, 5 = popolnoma drži) oziroma izberite enega izmed možnih odgovorov na zastavljeno vprašanje.