Dobrodošli na spletni strani odvetnika Jurija Kutnjaka!

Zahvaljujemo se vam za obisk naših spletnih strani!

Odvetnik Jurij Kutnjak iz Maribora je dosegljiv na tel. št. +386 (2) 25 23 780 ali po elektronski pošti na info@odvetnik-kutnjak.si, v nujnih (npr. pripornih zadevah) tudi izven delovnega časa na tel. št. +386 41 262 575. Pokličite in nam zaupajte vaš pravni problem!

Odvetnik vam nudi pravno svetovanje in zastopanje v sodnih in izvensodnih zadevah na naslednjih pravnih področjih:

Sestava pogodb: prodajna, darilna, izročilna, pogodba o preužitku in dosmrtnem preživljanju idr., 

Dedno pravo: sestava oporok, zastopanje v zapuščinskem posotpku z uveljavitvijo dednopravnih zahtevkov (nujni deleži, neveljavnost oporoke, izločitev iz zapuščine, ločitev zapuščine ipd.),

Družinsko pravo: razveza zakonske zveze in ureditev premoženjksopravnih razmerij med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema, preživninski zahtevki, dodelitev mld. otrok, ureditev stikov ipd.,

Odškodninsko pravo: uveljavitev odškodninskih zahtevkov za premoženjsko in nepremoženjsko škodo (npr. prometna nesreča, delovna nezgoda, javne in zasebne površine ipd.), 

Pravo nepremičnin: prodaja in nakup stanovanja lai hiše, najemne pogodbe, delitev ali razdružitev stvari v solastnini idr., 

Kazensko pravo: zagovor obdolžencev v kazenskih postopkih, zastopanje žrtev in oškodovancev kaznivih dejanj idr., 

Gospodarsko pravo: ustanovitev podjetij, skrbni pregledi, postopki insolventnosti in prestrukturiranja,

Delovno in socialno pravo: delovni in socialni spori, sestava in odpovedi pogodb o zaposlitvi, zahtevki za plačilo prikrajšanj pri plači, zahtevki v zvezi s socialnimi zavarovanji idr., 

Upravno pravo: zastopanje v upravnih postopkih in sporih (javna naročila, davčne, gradbene, carinske idr. zadeve).

 

Stranke, koga zastopamo

Odvetnik Jurij Kutnjak zastopa domače in tuje fizične, ter pravne osebe. Posluje v slovenskem, nemškem, angleškem, ter hrvaškem jeziku.

Odvetnik Jurij Kutnjak zastopa stranke iz območja celotne Slovenije in tujine.

Zadnje objave - Sodna praksa

Tožba na ugotovitev obstoja služnostne poti

07.09.2023
Back to top