Celovite odvetniške storitve – vaše zadovoljstvo je pomembno

Odvetnik vam nudi pravno svetovanje in zastopanje na večini pravnih področij:

  • v sodnih postopkih (v civilnih sporih, kazenskih postopkih, družinskih zadevah, zapuščinskih postopkih, delovnih in socialnih sporih) in zastopanje pred upravnimi organi oz. v upravnih postopkih (npr. davčnih postopkih, postopkih uveljavljanja pravic pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ter zdravstvenega zavarovanja, inšpekcijskimi postopki, postopki odobritvah pravnega posla, postopki javnega naročanja) 
  • v izvensodnih postopkih oz. zadevah (zastopanje pri pogajanjih, sklepanju, izpolnitvi najrazličnejših vrst pogodb, zastopanje pri uveljavitvi odškodninskih zahtevkov zoper zavarovalnico, državo, občino, zastopanje delavcev in delodajalcev pri sklepanju in prenehanju pogodbe o zaposlitvi), 
  • pri izdelavi pravnih mnenj, pripravi pogodb in drugih dokumentov, ter druge odvetniške storitve v skladu s določili Zakon o odvetništvu. 

Reševanje pravnih problemov zahteva strokovno znanje in veščine, ki jih prinašajo dolgoletne izkušnje. Kot odvetnik z izkušnjami na širokem spektru pravnih področij že od leta 2006, vam lahko ponudi pravno pomoč, ki bo prilagojena vašim specifičnim potrebam.

Odvetnik je aktiven na področjih civilnega in kazenskega prava, družinskega prava, odškodninskega prava, dednega prava, stvarnega prava, izvršilnega prava, gospodarskega statusnega in pogodbenega prava, insolvenčnega prava, upravnega prava, delovnega in socialnega prava, prekrškovnega prava, v domačih in mednarodnopravnih zadevah. To široko znanje in izkušnje omogočajo, da lahko prilagodi storitve vašim potrebam in vam ponudim celovite pravne rešitve.

Back to top