Dedno pravo

Dedno pravo – odvetniške storitve na področju dedovanja

V nadaljevanju je pripravljena predstavitev vsebinskih sklopov, skupaj s tipičnimi vprašanji in informacijami o tem, katere odvetniške storitve vam lahko odvetnik Jurij Kutnjak ponudi v zvezi z dedovanjem in zapuščinskim postopkom. Odvetniško dejavnost pravnega svetovanja in zastopanja v zapuščinskih in z njim povezanimi postopki, opravlja odvetnik za stranke iz območja celotne Slovenije.

Za rezervacijo termina v zvezi z dedovanjem in zastopanjem v zapuščinskem postopku pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Pravno svetovanje in sestava pogodb:

  • pravno svetovanje (oporoka, pogoji za dedovanje, zakonski in oporočni dediči, nujni dediči in nujni deleži, dedni redi, volila in naklonitve, dedna nevrednost, odpoved dedovanju, veljavnost oporoke, preklic darila, zmanjšanje oporočnega razpolaganja, vračilo daril, izločitev stvari iz zapustnikovega premoženja in zapuščine)
  • pridobitev dokumentacije (smrtovnica, potrdilo o prebivališču ali skupnem gospodinjstvu zapustnika, obseg oz. popis zapuščine, zapustnikovi dolgovi, poizvedbe o dedičih),
  • pogajanja in sestava pogodb (dedni dogovor, dogovor o delitvi in razdružitvi zapuščine, sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, izročilna pogodba, darilna pogodba za primer smrti),

Reševanje zapuščinskih sporov:

  • zastopanje v zapuščinskem postopku (priglasitev k dedovanju, odpoved dediščini, predlog za postavitev upravitelja ali zapuščine, zahtevek za izločitev določenega premoženja iz zapustnikovega premoženja ali zapuščine, zahtevek za zmanjšanje oporočnega razpolaganja, zahtevek za vračilo darila v zapuščino, zahtevek za uveljavitev neveljavnosti oporoke),
  • zastopanje v pravdnem postopku (nadpolovični prispevek zapustnika pri skupnemu premoženju, zahtevek za ugotovitev da določeno premoženje spada ali ne spada v zapuščino, neveljavnost oporoke, neveljavnost darilne pogodbe)

Drugo:

  • pravna mnenja, zastopanje pri drugih odvetniških opravilih v skladu s določili Zakon o odvetništvu. 

Odvetnik Jurij Kutnjak vam nudi celovito pravno pomoč pri dedovanju in urejanju vseh dednopravnih vprašanj: od sestave oporok in sklenitve pogodb z dednopravnimi elementi (pogodba o preužitku, pogodba o dosmrtnem preživljanju, izročilna pogodba) do zastopanja v zapuščinskem postopku in morebitnih pravdnih postopkih v zvezi z zapuščino oz. dedovanjem na območju celotne Slovenije.

Za pravni posvet v zvezi z dedovanjem in zastopanjem v zapuščinskem postopku pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si

Pravni dokumenti 

e-obrazci
pooblastilo za zastopanje
oporoka, preklic oporoke, dedna izjava, odpoved dediščini, predlog za izdajo evropskega potrdila o dedovanju

Zakonodaja:

Sodna praksa:

Back to top