Nakup nepremičnine v stečajnem postopku

Nakup nepremičnine v stečajnem postopku praviloma ni le ugoden, temveč tudi izredno varen način pridobitve lastninske pravice na nepremičnini. Premoženja stečajnega dolžnika (torej tudi nepremičnine) v stečajnem postopku praviloma ni mogoče prodati po tržni vrednosti, temveč po ceni, ki je mnogokrat nižja od likvidacijske vrednosti, tj. po ceni, ki bi jo ob upoštevanju različnih kriterijev, bilo moč doseči ob prisilni prodaji nepremičnine. 

Varen je nakup zato, ker pridobi kupec po zakonu neobremenjeno nepremičnino oz. lastninsko pravico (razen stvarnih služnosti), pri čemer so vsi zahtevki v zvezi z veljavnostjo pravnega posla ali pravicami tretjih na nepremičnini izključeni oz. so nedopustni.

Ker se nepremičnine v stečajnem postopku prodajo po posebnih pravilih (javni dražbi ali z javnim zbiranjem ponudb), se nakupa ne lotite sami in za to pooblastite odvetnika.

Back to top