Obdavčitev prodaje nepremičnin

Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin, dohodnino od dobička iz kapitala, davkom od dohodkov pravnih oseb, DDV

Pri prodaji nepremičnine so tako fizične kot pravne osebe zavezane izpolniti določene davčne obveznosti. Prodajalec je dolžan plačati davek na promet nepremičnin, v določenih primerih tudi dohodnino od dobička iz kapitala. Obdavčitev prodaje nepremičnine je odvisna od tega, ali je prodajalec fizična ali pravna oseba, ali gre za prodajo rabljene ali nove nepremičnine, ali je kupec nepremičnine zavezanec za DDV itd. 

Za nadaljnje informacije kliknite na povezavo (op. pravno področje davčno pravo, obdavčitev prodaje nepremičnin) in kontaktirajte odvetnika po telefonu ali email-u.

Pri odločitvi o prodaji nepremične, času prodaje, višini kupnine ipd. je potrebno upoštevati davčne obveznosti, ki nastanejo s sklenitvijo pogodbe. Ker ta lahko predstavlja veliko in včasih nepričakovano finančno obremenitev, predlagam, da se posla ne lotite sami in se pred sklenitvijo pogodbe pozanimate o njenih davčnopravnih posledicah.

Back to top