Odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove

Odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove: solidarna odgovornost, prezadolžen zapustnik in stečaj zapuščine

Zakon o dedovanju določa, da so dediči zapustnikovi univerzalni pravni nasledniki. 

Z dedovanjem preidejo na dediče vsa premoženjskopravna razmerja zapustnika, vse podedljive pravice in obveznosti, ki jih je imel zapustnik ob smrti. Prav tako preidejo na dediče z dnem smrti tudi vsi zapustnikovi dolgovi.

Izključitev odgovornosti dedičev ni možna. Dediči odgovarjajo za zapustnikove dolgove tudi takrat, kadar bi zapustnik njihovo odgovornost izrecno izključil, npr. z oporoko.

Če je dedičev več, so za zapustnikove dolgove odgovorni solidarno (nerazdelno), vsak do višine vrednosti podedovanega premoženja, ne glede na to, ali je delitev dediščine že izvedena ali ne.

Vendar dediči ne odgovarjajo za zapustnikove dolgove samo s podedovanim premoženjem, ampak tudi z lastnim. Odgovarjajo z vsem svojim premoženjem, a le do višine vrednosti podedovanega.

Za dolgove odgovarja samo tisti dedič, ki je pridobil dediščino. V kolikor se je dedni upravičenec dediščini odpovedal, ne deduje in za zapustnikove dolgove ne odgovarja.

Odločitev o sprejemu dediščine (oz. odpovedi dedovanju) je zato v veliki meri lahko odvisna od tega, ali so v zapuščini poleg premoženjskih pravic tudi obveznosti oz. dolgovi. 

Če je vrednost aktive v zapuščini manjša od pasive (je več dolgov kot premoženja), je zapuščina prezadolžena, s čimer so lahko podani pogoji za stečaj zapuščine, tudi po koncu zapuščinskega postopka. 

Zelo verjetno dediči v takem primeru dediščine ne bi sprejeli, če bi vedeli, kaj jih lahko še čaka v morebitnem stečajnem postopku zapuščine.

Dediči morajo dobro razmisliti, ali sploh želijo sprejeti takšno dediščino?

 

Za podrobnejše informacije o odgovornosti dedičev za zapustnikove dolgove preberite prispevke, ter vprašanja in odgovore v nadaljevanju.

Za rezervacijo termina v zvezi z odgovornostjo dedičev za zapustnikove dolgove pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Pravni dokumenti 

e-obrazci
pooblastilo za zastopanje
oporoka, preklic oporoke, dedna izjava, odpoved dediščini, predlog za izdajo evropskega potrdila o dedovanju

Zakonodaja:

 

Sodna praksa:

Back to top