Odvetnik za dedno pravo

Dedovanje in zapuščinski postopki: odvetniške storitve v Sloveniji

Odvetniki opravljamo odvetniško dejavnost v skladu s določili Zakona o odvetništvu. Strankam pravno svetujemo in jih zastopamo tudi na področju dednega prava in v zapuščinskih postopkih. 

V zapuščinskem postopku v Sloveniji zastopanje po odvetniku sicer ni obvezno, je pa to, zaradi zapletenosti pravnih razmerij v mnogih zapuščinskih zadevah, priporočljivo. Zlasti kadar so v zapuščini nepremičnine, več dedičev z različnimi z nasprotujočimi si zahtevki (npr. glede vračila daril), kjer je sporna veljavnost oporoke ali oporočiteljeva oporočna sposobnost, kjer je sporna veljavnost pogodbe o preužitku ali pogodbe o dosmrtnem preživljanju, obseg zapuščine. itd. 

Dedne izjave in zahtevki, ki bi jih dediči želeli uveljaviti, so praviloma vezani na rok, podani morajo biti v pravilni obliki in vsebini, biti morajo sklepčni. Zamuda roka ima praviloma za posledico izgubo pravice ali vsaj nemožnost sodne uveljavitve (prekluzija in ali zastaranje).

Odvetnika lahko v R Sloveniji v zvezi z dedovanjem, pooblastite za, npr.:

Pravno svetovanje in sestava pogodb: 

  • Pravno svetovanje: sestavo oporok, pogoji za dedovanje, zakonski in oporočni dediči, nujni dediči, dedni redi, volila in naklonitve, dedna nevrednost, odpoved dedovanju, veljavnost oporoke, preklic darila, zmanjšanje oporočnega razpolaganja, vračilo daril, izločitev stvari iz zapustnikovega premoženja in zapuščine)
  • pridobitev dokumentacije (smrtovnice, potrdila o prebivališču ali skupnem gospodinjstvu zapustnika, o obsegu oz. popisu zapuščine, zapustnikovih dolgovih, poizvedbe o dedičih)
  • pogajanja in sestava pogodb (dedni dogovor, dogovor o delitvi in razdružitvi zapuščine, sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, izročilna pogodba, darilna pogodba za primer smrti),
  • Reševanje zapuščinskih sporov in sporov med dediči
  • zastopanje v zapuščinskem postopku (priglasitev k dedovanju, odpoved dediščini, predlog za zavarovanje zapuščine, za postavitev skrbnika zapuščine, zahtevek za izločitev določenega premoženja iz zapuščine, zahtevek za zmanjšanje oporočnega razpolaganja ali vračilo darila v zapuščino, zahtevek za uveljavitev neveljavnosti oporoke),
  • zastopanje v pravdnem postopku (ugotovitev nadpolovičnega prispevka zapustnika pri skupnemu premoženju, zahtevek za ugotovitev da določeno premoženje spada ali ne spada v zapuščino, neveljavnost oporoke ali darilne pogodbe)

 

Drugo:

  • pravna mnenja, zastopanje pri drugih odvetniških opravilih v skladu s določili Zakona o odvetništvu.

 

Za rezervacijo termina v zvezi z dedovanjem in zastopanjem v zapuščinskem postopku pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Pravni dokumenti

e-obrazci
pooblastilo za zastopanje
oporoka, preklic oporoke, dedna izjava, odpoved dediščini, predlog za izdajo evropskega potrdila o dedovanju

Zakonodaja:

Sodna praksa:

Back to top