Odvetnik za kazensko in prekrškovno pravo

Odvetniške storitve, kazniva dejanja in prekrški

Odvetniki opravljamo odvetniško dejavnost v skladu s določili Zakona o odvetništvu. Strankam pravno svetujemo in jih zagovarjamo ter zastopamo na področju kazenskega in prekrškovnega prava.

V kazenskem postopku v Sloveniji zastopanje po odvetniku sicer ni vedno obvezno, je pa to, predvsem zaradi načela ti. »neenakosti orožij« v postopku, priporočljivo. Sicer velja domneva nedolžnosti, obdolženi se ni dolžan zagovarjati in odgovarjati na vprašanja, ni dolžan dokazovati, da ni kriv, na tožilstvu je dokazno breme, da mu krivdo dokaže. Sodišče mora po uradni dolžnosti dejansko stanje ugotoviti pravilno in popolno, izvajati tako obremenilne, kot razbremenilne dokaze. Tudi državno tožilstvo si mora prizadevati, da se izvajajo dokazi, ki bodo pripeljali do ugotovitve materialne resnice. 

Ker v praksi ugotavljanje dejanskega stanja ter dokazovanje krivde, posebej če je obdolženi brez zagovornika, ne poteka vedno po opisanih načelih in ker obdolženemu nasproti stoji stranka oz. tožilstvo, policija in državni aparat, z vsaj teoretično neomejenimi finančnimi in tehničnimi možnostmi, je že v izhodišču oz. od začetka postopka v bistveno neenakem in slabšem položaju. Ker je praviloma še prava neuka stranka, se bo zagovarjal in svoje pravice težko uveljavil sam, brez ustrezne pravne pomoči zagovornika oz. odvetnika za področje kazenskega prava. 

Pravica do obrambe z zagovornikom (pravne pomoči) je ena temeljnih pravic obdolženca v kazenskem postopku, njena kršitev predstavlja eno najtežjih kršitev kazenskega postopka! 

Odvetnika za področje kazenskega prava lahko v zvezi s kazenskim postopkom pooblastite za, npr.:

Pravno svetovanje in zastopanje:

  • pravno svetovanje (npr. v zvezi z kazenskopravnim vidikom gospodarskih poslov)
  • pogajanja in sklenitev dogovorov (npr. z državnim tožilstvom o priznanju krivde)

Zastopanje in zagovor v postopkih:

  • predkazenski in kazenski postopek (osumljenci oz. obdolženci v predkazenskem, npr. zaslišanje na policiji, hišna preiskava, in kazenskem postopku, ugovor zoper obtožnico, pritožba zoper sklep o odreditvi ali podaljšanju pripora, predlog za odpravo pripora, pritožba zoper obsodilno sodbo, izredna pravna sredstva, sestava in vložitev kazenske ovadbe, zastopanje po zasebnih kazenskih tožbah, zastopanje oškodovancev kot subsidiarnih tožilcev, sestava in vložitev premoženjskopravnega zahtevka),
  • postopek izvršitve kazenske sankcije (odlog nastopa zaporne kazni, alternativne oblike izvršitve sankcij, delo v splošno korist, zapor ob koncu tedna, nadomestni zapor),
  • postopek odvzema premoženja nezakonitega izvora (finančna preiskava, začasen odvzem premoženja, odgovor na tožbo, zastopanje v postopku),
  • v pravdnem postopku (plačila odškodnine za škodo povzročeno s kaznivim dejanjem)

Drugo:

  • pravna mnenja, zastopanje pri drugih odvetniških opravilih v skladu s določili Zakon o odvetništvu.

 

Odvetnik Jurij Kutnjak vam nudi celovito pravno pomoč v vseh fazah kazenskega in prekrškovnega postopka, od zagovora v predkazenskem postopku do postopka z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi, za stranke na območju celotne Slovenije.

Za rezervacijo termina v zvezi z zagovorom v kazenskem ali prekrškovnem postopku pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Pravni dokumenti 

pooblastilo za zastopanje
priglasitev premoženjskopravnega zahtevka
zahteva za sodno varstvo
ugovor zoper plačilni nalog
pisna izjava o prekršku
 

Zakonodaja:

Sodna praksa:

Back to top