Odvetnik za odškodninsko pravo

Odškodnine: odvetniške storitve v Sloveniji

Odvetniki opravljamo odvetniško dejavnost v skladu s določili Zakona o odvetništvu. Strankam pravno svetujemo in jih zastopamo tudi na področju odškodninskega prava in pri uveljavitvi odškodninskih zahtevkov in nasploh v odškodninskih zadevah. 

V sodnem postopku pri uveljavitvi odškodninskega zahtevka v Sloveniji zastopanje po odvetniku sicer ni obvezno, je pa to, že zaradi zapletenosti pravnih razmerij v mnogih odškodninskih zadevah, priporočljivo. Zlasti kadar sta sporna temelj in višina odškodninskega zahtevka, morebitni soprispevek oškodovanca k nastanku škode, kjer je potrebno pri ugotavljanju dejanskega stanja pridobiti izvedeniško mnenje cestnoprometne stroke, praviloma tudi medicinske stroke pri nepremoženjski škodi itd. 

Odškodninski zahtevki so vezani na rok, podani morajo biti v pravilni obliki in vsebini, biti morajo sklepčni. Zamuda roka ima praviloma za posledico izgubo pravice ali vsaj nemožnost sodne uveljavitve (prekluzija in ali zastaranje).

Odvetnika lahko v R Sloveniji v zvezi z uveljavitvijo odškodninskega zahtevka pooblastite za, npr.:

Pravno svetovanje:

  • pravno svetovanje (vrsta škode, odškodninska odgovornost, višine škode, vzročna zveza, zastaranje, stroški postopka)
  • pridobitev dokumentacije (zapisnik o prometni nesreči, zdravstvena dokumentacija, prijava poškodbe pri delu, zavarovalna polica)

Reševanje odškodninskih sporov:

  • izvensodno zastopanje v postopku zoper odgovorno osebo (fizično in pravno osebo, zavarovalnico, občino, državo, poškodba pri nesreči na delovnem mestu, poškodba pri prometni nesreči, poškodba na javnem mestu, plačilo nespornega dela odškodnine)
  • zastopanje v pravdnem postopku (tožba za plačilo odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, zastopanje na narokih za glavno obravnavo, druga procesna opravila, sodna poravnava, poškodba pri nesreči na delovnem mestu, poškodba pri prometni nesreči, poškodba na javnem mestu, plačilo nespornega dela odškodnine)

Drugo:

  • pravna mnenja, zastopanje pri drugih odvetniških opravilih v skladu s določili Zakon o odvetništvu. 

Za pravni posveti v zvezi z uveljavitvijo odškodninskega zahtevka pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Back to top