Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Pri prodajni pogodbi pogodbe, katere predmet je nepremičnina kot samostojno zemljišče ali parcela (zemljišče, hiša, gozd), je potrebno pred overitvijo prodajalčevega popisa pridobiti tudi potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki ga izda občina, na območju katere nepremičnina leži. 

Potrdilo izkazuje podatek o namenski rabi nepremičnine in o morebitni predkupni pravici občine na zemljišču. Če iz potrdila izhaja, da ima občina predkupno pravico, je potrebno pred overitvijo pridobiti izjavo občine, da predkupne pravice ne uveljavlja (oz. da ne sprejema ponudbe prodajalca ali dokazilo o tem, da je že preteklo 15 dni od njegove ponudbe in samo pisno ponudbo). Izjava občine ne sme biti starejša od 2. mesecev od dneva sklenitve prodajne pogodbe.

Nasvet: Potrdilo o namenski rabi zemljišča lahko za vas pridobi odvetnik. Kontaktirajte odvetnika Jurija Kutnjak in mu sporočite potrebne identifikacijske podatke za zemljišče, pridobil bo potrdilo in vam sestavil osnutek prodajne pogodbe.

Back to top