Predstavitev odvetniške pisarne odvetnika Jurija Kutnjaka

Odvetniška pisarna v Mariboru od 2006

Odvetniško pisarno je odvetnik Jurij Kutnjak ustanovil leta 2006 v Mariboru z vizijo, da strankam ponudi najboljše možne pravne storitve, ob spoštovanju naslednjih načel:

  • dosledno spoštovanje določil Zakona o odvetništvu – ZOdv, določil Odvetniške tarife, Kodeksa odvetniške poklicne etike in Statuta Odvetniške zbornice Slovenije;
  • življenjski pristop pri opravljanju storitev;
  • zavzetost pri reševanju vsake zaupane pravne zadeve;
  • informiranje strank o dejanskih možnostih za uspeh;
  • korektna in reala ocena stroškov zastopanja in postopka.

Sposobnost hitrega odzivanja in prilagajanja, ter visoka raven strokovnosti in kakovosti pravnih storitev, so temeljna vodila vsakega odvetniškega dela. To je odločilni dejavnik, ki prispeva k zadovoljstvu strank. V pisarni se zavedamo predvsem dejstva, da je v današnjem poslovnem svetu vse pomembnejše dati stranki neposreden in praktičen nasvet.

Glede na potrebe in želje strank po specializiranih pravnih storitvah (npr. javna naročila, davčne, gradbene, carinske zadeve, ter druga specialna, predvsem upravna področja) odvetnik sodeluje tudi z zunanjimi svetovalci (notarji, davčnimi svetovalci, revizorji, pooblaščenimi ocenjevalci oz. cenilci), ter razvejano mrežo povezanih odvetniških pisarn v Sloveniji, ter v tujini, saj je le tako mogoče učinkovito realizirali čezmejne mandate.

Jurij Kutnjak - odvetnik, izkušnje in reference

Odvetnik se je po diplomi na Pravni fakulteti UM najprej zaposlil kot pripravnik na Višjem sodišču v Celju in nato na Višjem sodišču v Mariboru, po opravljenem pravniškem državnem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljal v eni izmed odvetniških pisarn v Mariboru. Od leta 2006 opravlja odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik in je član Odvetniške zbornice Slovenije – OZS. 

Od leta 2012 je član Slovensko - nemške gospodarske zbornice (Deutsch - Slowenische Industrije- und Handelskamer - AHK Slowenien) in od leta 2015 član mednarodnega strokovnega združenja Legal Skills International Business Lawyers EEIG s sedežem v Berlinu. 

Odvetnik se ukvarja predvsem s področjem civilnega, gospodarskega, delovnega in socialnega, kazenskega, ter upravnega prava.

Odvetniške storitve, področja dela

Odvetniške storitve odvetnika Jurija Kutnjaka se nanašajo predvsem na pravna področja in zastopanje v civilnih, kazenskih, delovno in socialnih, ter upravnih postopkih, kot tudi pravno svetovanje in zastopanje v izvensodnih postopkih. 

Odvetniška storitev se nanaša npr.:

Civilno pravo: priprava pogodb, odškodninski zahtevki, nepremičninsko pravo, družinsko pravo, dedno pravo in izterjava terjatev.

Kazensko pravo: zagovor obdolžencev v kazenskih postopkih, zastopanje žrtev in oškodovancev.

Gospodarsko pravo: ustanovitev podjetij, skrbni pregledi, postopki insolventnosti in prestrukturiranja, 

Delovno in socialno pravo: sklenitev in prenehanje delovnega razmerja, zahtevki za plačilo prikrajšanj pri plači, zahtevki v zvezi s socialnimi zavarovanji

Upravno pravo: zastopanje v upravnih postopkih, javna naročila, davčne, gradbene in carinske zadeve.

Stranke, koga zastopamo

Odvetnik zastopa domače in tuje fizične, ter pravne osebe. Posluje v slovenskem, nemškem, angleškem, ter hrvaškem jeziku. 

Opravljanje dejavnosti odvetniške pisarne ni omejeno le severovzhodno Slovenijo; odvetnik Jurij Kutnjak zastopa stranke iz območja celotne Slovenije in tujine, pred okrajnimi in okrožnimi sodišči v R Sloveniji in pred upravnimi organi. 

Pri primerih, kjer so poleg pravnega potrebna še druga strokovna znanja, odvetnik sodeluje z zunanjimi ponudniki storitev (npr. notarji, davčnimi svetovalci, revizorji, pooblaščenimi ocenjevalci oz. cenilci vednosti premoženja, nepremičnin ipd.), v kompleksnejših zadevah, ki zahtevajo širši pristop, pa tudi z drugimi odvetniškimi pisarnami doma in v tujini.

Način dela - kontakt

Za prvi kontakt in predstavitev vaše zadeve pokličete na tel. št. +386 (0)2 25-23-780, v nujnih primerih tudi na +386 41 262 575, ali pošljete e-mail na naslov info@odvetnik-kutnjak.si

Dogovorili se boste za prvi posvet, na katerem boste pridobili vse potrebne informacije in kratek pravni nasvet, po katerem se boste lahko odločili za morebitno nadaljnje zastopanje.

Na dopis po elektronski pošti, boste odgovor prejeli predvidoma v roku 24. ur. Nadaljnja komunikacija in svetovanje lahko potekata tudi preko digitalnih medijev (npr. Zoom, Microsoft Teams), vendar je za konkreten odgovor in pravni nasvet potrebna celovita predstavitev primera in praviloma osebni kontakt s stranko.

Lokacija in kontakt

Odvetniška pisarna odvetnika Jurija Kutnjak se nahaja v centru Maribora na Cankarjevi ulici 16, v neposredni bližini vseh sodnih, upravnih in drugih ustanov, ter z možnostjo parkiranja v neposredni bližini pisarne z lahkim dostopom za stranke z morebitnimi gibalnimi omejitvami.

Za prvi posvet pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

 

Jurij Kutnjak odvetnik
Cankarjeva ulica 16
2000 Maribor, 
Slovenija

tel: +386 2 25 23 780
fax: +386 2 25 10 593
Mob: + 386 41 262 575 (v nujnih primerih)
Email: info@odvetnik-kutnjak.si

MŠ: 2218526000
ID za DDV: SI15102360

Poslovni TRR

IBAN: SI56 6100 0000 5306 538 (Delavska hranilnica d.d., SWIFT: HDELSI22)
SI56 0400 1004 8811 359 (Nova KBM d.d., SWIFT: KBMASI2X)

Fiduciarni TRR:

IBAN: SI56 6100 0000 5306 635 (Delavska hranilnica d.d., SWIFT: HDELSI22)
SI56 0400 1004 7566 364 (Nova KBM d.d., SWIFT: KBMASI2X)

 

Delovni čas:

Ponedeljek 8.00-16.00 ure
Torek 8.00-16.00 ure
Sreda 8.00-17.00 ure
Četrtek 8.00-16.00 ure
Petek 8.00-15.00 ure
Sobota zaprto
Nedelja zaprto

Back to top