Prodaja nepremičnine – kulturnega spomenika državnega ali lokalnega pomena

Na nepremičnini, ki predstavlja kulturni spomenik, ima država oz. občina, zaradi varstva kulturne dediščine, zakonsko predkupno pravico. 

Pri nameravani prodaji take nepremičnine mora lastnik o prodaji obvestiti Ministrstvo za kulturo oz. krajevno pristojno občino, če gre za spomenik lokalnega pomena. 

Pristojno ministrstvo mora v 30. dneh po prejemu popolne vloge izdati izjavo o (ne)uveljavljanju predkupne pravice. Če država predkupne pravice ne uveljavi, izjavo o odstopu pošlje občini, na območju katere leži nepremičnina in občina lahko predkupno pravico uveljavi v nadaljnjih 30. dneh. Pogodba, sklenjena v nasprotju z opisanim postopkom, ni veljavna.

Če država ali občina v 30. dneh ne izdata izjave o (ne)uveljavljanju predkupne pravice, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavljata.

Predkupna pravica je izključena pri prodaji zakoncu, sorodniku v ravni vrsti.

Če niste prepričani, ali nepremičnina, ki jo nameravate prodati, predstavlja kulturni spomenik, kontaktirajte odvetnika Jurija Kutnjaka in za vas bo preverili pravni položaj nepremičnine, ter sestavil osnutek prodajne pogodbe.

Back to top