Prodaja nepremičnine v zavarovanem območju

Za nepremičnine, ki se nahajajo v zavarovanem območju in zemljišča, na katerih so naravne vrednote, je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o ohranjanju narave. Prodajni pogodbi je ob overitvi podpisa prodajalca potrebno predložiti soglasje upravne enote. Soglasje ni potrebno, če gre za pridobitev lastninske pravice na podlagi dedovanja. Soglasja upravna enota ne izda, če niso bile upoštevane določbe o zakonski predkupni pravici ali če pridobitelj ne da izjave, da soglaša z varstvenimi režimi in razvojnimi usmeritvami na zavarovanem območju.

Če pri postopku prodaje nepremičnine v zavarovanem območju potrebujete pravno pomoč, kontaktirajte odvetnika Jurija Kutnjaka in ga pooblastite za zastopanje v postopku prodaje.

Back to top