Postopki pri ločitvi: korak za korakom

Postopke s Centrom za socialno delo

Kadar je ločitev oz. razveza zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti edina možna in smiselna rešitev, je pomembno čim več informacij o tem, kaj je dejansko potrebno storiti, ko se odločimo za ločitev in kako postopek ločitve sploh poteka?

Pred vložitvijo predloga za ločitev morata zakonca na pristojen Center za socialno delo vložiti predlog za posvetovalni razgovor, razen če nimata skupnih otrok ali če en ali oba zakonca živita v tujini.

CSD povabi stranki na predhodno svetovanje in ga opravi najpozneje v dveh mesecih po prejemu predloga.

Ločitev se lahko opravi na podlagi sporazuma med zakoncema. Če se o ločitvi ne moreta dogovoriti, lahko vsaj zakonec zahteva, da ločitev opravi in zakonsko zvezo razveže sodišče. 

Sporazumna razveza zakonske zveze: koraki, premoženje in starševske pravice

Če sta se zakonca dogovorila o ločitvi in o tem, komu se naj dodelijo mld. otroci, ter si razdelila skupno premoženje, lahko ločitev opravita na podlagi sporazuma. Na pristojno okrožno sodišče vložita predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze. Zakonska zveza je razvezana z dnem izdaje pravnomočnega sklepa o razvezi zakonske zveze. 

V kolikor zakonca nimata skupnih otrok, lahko sporazumno razvezo opravita pri notarju. Zakonska zveza je razvezana z dnem podpisa notarskega zapisa o razvezi.

V primeru sporazumne ločitve oz. razveze zakonske zveze, se lahko zakonca dogovorita tudi o morebitnem skupnem starševstvu. 

Pred vložitvijo predloga za sporazumno razvezo zakonske zveze morata zakonca urediti njuna premoženjskopravna vprašanja in skleniti sporazum o delitvi in razdružitvi skupnega premoženja, če ga imata. Sporazum morata skleniti v obliki notarskega zapisa. Osnutek sporazuma jima lahko pripravi odvetnik za ločitve oz. odvetnik za družinsko pravo. 

Dogovoriti se morata tudi o tem, komu se skupni otroci dodelijo v varstvo, vzgojo, ter oskrbo, o višini preživnine in o načinu izvrševanja stikov, lahko pa tudi o tem, kdo postane oz. ostane najemnik v najemniškem stanovanju in o preživljanju zakonca po ločitvi, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

Dogovor zakonca priložita predlogu za razvezo, ki ga vložita na krajevno pristojno okrožno sodišče, sodišče po opravljenem postopku zakonsko zvezo razveže, odloči o dodelitvi otrok, preživninski obveznosti in izvrševanju stikov med starši in otroci.

Razveza zakonske zveze na predlog: postopek, dodelitev otrok in delitev skupnega premoženja

Če se zakonca o razvezi oz. ločitvi ne morete dogovoriti ali če se ne moreta dogovoriti o tem, komu naj bodo dodeljene skupni otroci ali kako si bosta delila skupno premoženje, se sporazumno ne moreta ločiti oz. razvezati. V tem primeru se lahko ločita oz. razvežeta le po predlogu za razvezo zakonske zveze. 

Predlog za razvezo lahko vloži vsak od zakoncev na krajevno pristojno okrožno sodišče (npr. po naslovu zadnjega skupnega prebivališča družine), če je zakonska zveza iz katerega koli razloga postala nevzdržna. Krivda enega ali drugega zakonca za nastalo nevzdržnost za razvezo ni pomembna.

Za ločitev s predlogom tako gre, ko se zakonca ne moreta sporazumeti o bistvenih vprašanjih oz. kadar:

 • se želi ločiti samo eden od zakoncev, ali
 • ko se zakonca ne moreta sporazumeti o delitvi skupnega premoženja, preživljanju skupnih otrok, preživljanju drugega zakonca, kdo ostane / postane najemnik skupnega stanovanja.

 

Sodišče po opravljenem postopku zakonsko zvezo razveže, odloči o dodelitvi otrok, preživninski obveznosti in izvrševanju stikov med starši in otroci. 

Vprašanja glede delitve skupnega premoženja morata zakonca urediti v drugem – nepravdnem postopku. 

Ločitev po predlogu ali po sporazumu?

Iz praktičnih razlogov se zakonca za ločitev s predlogom, namesto s sporazumom, lahko odločita tudi zaradi nižjih stroškov postopka. Kadar sta zakonca sicer sporazumna o ločitvi, dodelitvi skupnih otrok, plačilu preživnine in stikih, a ne želita skleniti dogovora o delitvi skupnega premoženja (ker premoženja npr. nimata, a tudi o tem je potreben notarski zapis), se lahko še vedno odločita in se ločita na podlagi predloga in ne sporazuma. 

Za rezervacijo termina v zvezi družinskopravnimi vprašanji in razvezo zakonske zveze pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Pravni dokumenti:

Predlog za razvezo zakonske zveze, sporazum zakoncev o razvezi zakonske zveze

Zakonodaja:

 • Družinski zakonik - DZ,
 • Pravilnik o izvajanju predhodnega svetovanja
 • Zakon o preprečevanju nasilja v družinah - ZPND
 • Zakon o nepravdnem postopku - ZNP-1,
 • Kazenski zakonik – KZ-1,
 • Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke - ZZOKPOHO
 • Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS),
 • Zakon o brezplačni pravni pomoči - ZBPP
 • Zakon o ratifikaciji konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (MKCVMUO) 
 • Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (2003/2201)

 

Sodna praksa:

Back to top