Prodaja nepremičnine s hipoteko: Kaj morate vedeti in kako se zaščititi?

Zastavna pravica na nepremičnini oz. hipoteka ni ovira za prodajo ali nakup nepremičnine in s spremembo lastništva ne preneha, temveč se prenaša skupaj z lastninsko pravico. 

Če kupujete s hipoteko obremenjeno nepremičnino in ni dogovorjeno kaj drugega (npr. izbris zaradi poplačila terjatve zastavnega upnika), boste skupaj z lastninsko pravico pridobili tudi njeno obremenitev s hipoteko, tj. kupec bo pridobil položaj zastavitelja. Z vrednostjo kupljene nepremičnino bo odgovarjal za dolg zavarovan s hipoteko. Izpostavljen bo »nevarnosti« hipotekarne tožbe oz. izvršilnemu postopku s prisilno izterjavo zavarovane terjatev (in prodajo zastavljene nepremičnine na javni dražbi). 

Priporočljivo je zato skleniti prodajno pogodbo, s katero pridobite nepremičnino brez bremena oz. hipoteke, kar praviloma pomeni, da je dolg prodajalca (praviloma do banke) pred oz. ob prodaji potrebno poplačati in hipoteko iz zemljiške knjige izbrisati. To je npr. možno doseči tako, da preostanek dolga (kredita zavarovanega s hipoteko) prodajalec odplača iz prihrankov ali preostanek dolga odplača s kupnino prodane nepremičnine, pri čemer se po obračunu banke del kupnine, ki ustreza znesku dolga, plača banki za poplačilo kredita (ki ob tem izda izbrisno pobotnico oz. dovoljenje za izbris hipoteke iz zemljiške knjige), preostali del kupnine pa prodajalcu. 

Možen, a ne pogost, je dogovor z banko upnico o prevzemu kredita. Kupec kupi s hipoteko obremenjeno nepremičnino, z banko sklene dogovor o prevzemu kreditne obveznosti in sam dalje plačuje obveznosti iz naslova prevzetega posojila (kredita). 

Pri prodaji ali nakupi s hipoteko obremenjene nepremičnine se najprej pozanimajte, ali je terjatev upnika poplačana oz. v koliki višini ni. Za sklenitev ustrezne prodajne pogodbe po kateri boste pridobili neobremenjeno nepremičnino se posvetujte z odvetnikom.

Back to top